prog: 40
squelettes/rubrique-3.html

compil1

prog: 0
Sorry, no Dutch version for this article.
French [fr] or English [en] page.


Wanneer John Smith zijn eerste korte films maakt in de jaren `70, is de structuralistische beweging op zijn hoogtepunt in Groot-Brittannië, zowel in de experimentele film als in de literatuur. Alhoewel zijn eerste films passen in deze beweging, behoort hij alreeds tot een tweede golf van cineasten die refereren naar het structuralisme en tegelijkertijd er afstand van nemen. John Smith maakt films die humor gebruiken om nieuwe narratieve vormen te creëren, maar deze op zijn beurt ook in vraag te stellen. Deze humor is een terugkerend element in bijna al zijn films en is van een bijzonder soort omdat hij vertrekt van dubbele bodems en connotaties in de Engelse taal, terwijl het visuele aspect domineert. John Smith, die ook leraar is aan een Londense filmschool, realiseert enkel korte films. Het merendeel hiervan circuleerde op festivals zowat overal ter wereld. Voor België zijn deze vertoningen zo goed als een première!Dit is de meest toegankelijke van de twee compilaties, maar een basiskennis Engels is aangeraden, want er zijn geen ondertitelde versies beschikbaar.

15.04 > 20:00 + 19.04 > 20:00 + 21.04 > 20:00


In een drukke Londense straat lijkt de stem van de onzichtbare verteller de bewegingen van de mensen en de plaats van de objecten te dirigeren. Maar naargelang de instructies fantastischer en absurder worden, beseffen we dat dit een handig spelletje is, subtiel en spitsvondig. Deze stem (van de regisseur) is er niet om te `commanderen’ (zoals je in het begin denkt), maar enkel om te `beschrijven’ wat er gebeurt. Men beseft dat Mr. John Smith voor onze ogen beelden en toevalsmomenten die vastgelegd zijn op pellicule manipuleert. En het is duidelijk dat hij er van geniet ons dit te doen inzien. `Sharp and witty’, zouden de Engelsen zeggen!OM

Met als onderwerp...haarkapsels en kleren! Door middel van een eenvoudig (maar heel knap) associatiespel van geluid en beeld, neemt John Smith ons mee op een korte ludieke reis waarin we geconfronteerd worden met de vorming van "stereotypen", met hun transformatie en manipulatie. Om uit te komen op de volledige omkering in interpretatie van wat men "ziet" en wat men "hoort" in deze film.We komen terecht in de behekste wereld van een man die meent achtervolgd te worden door een toren, door heel Londen...Parrallel met de angstgevoelens, en met een mysterieus moordverhaal dat ons door het hoofdpersonage (die we nooit te zien krijgen) wordt verteld, geven de beelden (sterk gearticuleerd en georganiseerd) ons een reeks gecodeerde puzzles, grappen, woordspelingen. Een spiritueel hoogstandje.Deze film werd gemaakt in samenwerking met de componiste Jocelyn Pook. "Blight" is een knappe montage van beeld en geluid, met als thema de vernietiging van een woonstraat in Londen voor het maken van een autostrade. Vanuit de dubbelzinnigheid van deze materie, maakt John Smith hier van de realiteit een fictie, door kleine metaforische verhalen te verzinnen waarin alledaagse dingen een mysterieus aspect krijgen.Een video met een ontwapenende eenvoud, die enkel 5 minuten duurt en met een minimalistische lyriek ons op het verkeerde been zet. Zien we hier het opengaan van een bloem?!squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 47
prog: 40
pos: aval