prog: 145
squelettes/rubrique-3.html

forwhomfilms

For Whom Are We Making

Ethnographic

prog: 0
Sorry, no Dutch version for this article.
French [fr] or English [en] page.
25.11 > 18:00


Jean Rouch is ondertussen 91 jaar (!). Deze pionier van de subjectieve en poëtische documentaire film, is in Nova om te vertellen, anekdotes op te halen en te antwoorden op allerlei vragen die zijn werk oproepen. Hij zal in het goede gezelschap zijn van de Belgische etnograaf-cineast Eric Pauwels.

#1 Les Maîtres fous
Jean Rouch, France, 1956, 26", VO FR / OV FR, 16mm
 
Klassieker uit de visuele antropologie. Dit werk heeft een baanbrekend revolutie teweeggebracht in het filmen van de ’andere’. Eenvoudig verwoord onderzoekt deze film de impact van kolonialisme op Afrikanen via specifieke rituelen ontwikkeld als een reactie op het kolonialistische systeem. Enerzijds is er een verwondering bij het zien van een gewelddadig trance van de Afrikanen maar tegelijkertijd is er het spel van imitatie en simulatie van westerse codes waaraan je niet kan ontsnappen.

#2 Lettre a Jean Rouch
Eric Pauwels, Bel., 8", VO FR / OV FR, 16mm

Gedurende een reis naar Japan in het gezelschap van Jean Rouch, maakt Pauwels een film-briefŠ

#3 Lettre d’un cineaste à sa fille
Eric Pauwels, Bel, 2000, 50", VO FR / OV FR, 16mm

Een artisanale en vrije film, persoonlijk en ludiek, een film die uit duizend verhalen en verschillende stoffen geweven is, een beeldenboek waarin een cineast stelling inneemt tegenover de filmkunst en de gezichten en verhalen te zien geeft die hij wil delen (ook 22. 11 > 20:00)

18.11 > 17:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 148
prog: 145
pos: aval