prog: 83
squelettes/rubrique-3.html

EDITO

In het edito van het vorige programmakrantje, hadden we het over de voormalige Kladaradatch-cinema, ook bekend als ex-Pathé Palace, en nu door de Franse Gemeenschap omgedoopt tot simpelweg "Palace"! Deze naamwijziging was pas mogelijk na heel wat geo-politiek-strategisch-juridisch gehakketak tussen de beide gemeenschappen die Brussel telt. (officieel dan; in de ingewikkelde realiteit is Bruxel er gelukkig héél wat meer rijk!). De vele overheden die op één of manier iets in de Brusselse pap te brokken hebben, vergeten vaak dat de stad eerst en vooral aan haar bewoners en gebruikers toebehoort, die niet meteen staan te springen om cultuurnationalisme dat tot absurde toestanden leidtŠ werp maar eens een blik op het Franstalige edito.

CECI N’EST PAS UN CHAPEAU

Genoeg geklaagd, laten we nu eindelijk eens genieten van het grootse en prestigieuze aanbod culturele evenementen dat de tweede jaarhelft in petto heeft! Een geheugensteuntje voor wie de laatste tijd nieuwsbladen, radio en televisie negeerde (wat we niemand kwalijk kunnen nemen): van begin juli tot eind december 2001 zetten we met z’n allen een driekleurige hoed op en als het even kan ook een feestneus. België is namelijk een half jaar lang voorzitter van de Europese Unie! Daarom trekken de drie gemeenschappen eventjes solidair aan hetzelfde touw. Op 9 juli is er een openingsfeest op de Grote Markt van Brussel. Onze nationale trots Starflam en Toots Thielemans luisteren op. Dames en heren, appelen en peren, het voorzitterschap kan beginnen! De bolhoed van Magritte blijkt het passende symbool te zijn. Maar wat zit er verscholen onder die hoed? Verbergt die niet de kaalslag van Brussel om de Europese Unie op gepaste wijze te ontvangen? Of de ten berge gerezen haren van Brussel die niet meer weet hoe het best bestuurd te worden? Een driekoppig beest misschien dat zich liefjes glimlachend aan de buitenwereld vertoond? En wat over het repressieve gezicht dat grijnslacht vanonder de bolhoed? Arme Magritte, wiens oeuvre reeds al te vaak werd gerecycleerdŠ Maar dat de marketingverantwoordelijken blijk gaven van gezond verstand, kunnen we enkel maar bevestigen. Belgische politiek heeft nu eenmaal een waarlijk surrealistisch kantje!squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 85
prog: 83
pos: aval