prog: 289
squelettes/rubrique-3.html

Open screen

Men schrijft en e-mailt ons uit het buitenland! Het Open Screen is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven.
De criteria zijn voor iedereen dezelfde. Het scherm behoort je toe en je toont er wat je wilt in Super8, in 16 of 35mm of in video. Een enkele voorwaarde: de voorstelling mag de 15 minuten niet overschrijden. Verder vindt er van onze kant geen enkele censuur plaats, we laten het aan het publiek over om zelf een oordeel te vellen. Indien je dit wenst, kan je kort je creatie toelichten aan de toeschouwers. Sinds vorige maand is er nu ook een kort programma beschikbaar aan het begin van de avond. Opgelet: de 20ste november is de einddatum om ons persoonlijk of per post je meesterwerk te bezorgen. Voor informatie: 02/511 24 77
Vrijdag 28 november, vanaf 20.00 u, toegang is gratis

28.11 > 20:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 295
prog: 289
pos: aval