prog: 289
squelettes/rubrique-3.html

stallman

Het verhaal begint in de jaren "70 met een probleem met een printer. Richard Stallman was op dat moment informaticus aan het prestigieuse Massachussets Institute of Technologie. Hij slaagde er niet in om zijn printer op een behoorlijke manier te laten functioneren, en hij had geen toegang tot de nodige software. De fabrikant schermde zich af met de argumenten "fabrieksgeheim" en "patenten". Geen toegang tot de code van het programma betekent dat wijzigingen niet mogelijk zijn, en het doorgeven ervan nog minder.
Enkele jaren later richt Richard Stallman de Free Software Foundation op met als voornaamste doelstelling de verspreiding van vrij beschikbare software met toegangscode. Software die gratis toegankelijk is voor iedereen, die je kan copiëren en aanpassen volgens je eigen wensen en behoeften en op zijn beurt weer verder te verspreiden. Software zonder monopolie of patent.
Vandaaruit ontstond al snel de idee om een systeem van vrije exploitatie op te straten: Linux. Overal ter wereld werken duizenden programmeurs dagelijks aan dit project met als drijfveer een complete software aan te bieden die efficiënt en toegankelijk is.
Act Up
Ondanks de omvang en de snelle uitbreiding van de AIDS-epidemie (36 miljoen personen), voornamelijk in de ontwikkelingslanden, wordt de toegang tot verzorging afgeremd door de hoge kostprijs van de nodige medicatie.
Patenten hebben een dodelijk effect, voornamelijk omdat ze verhinderen dat armere landen generische medicamenten produceren aan lagere prijs, en alzo toegang tot verzorging verlenen aan een groot aantal mensen.
Geconfronteerd met een dergelijke situatie, moet er dan niet gedacht worden aan het afschaffen van het intellectuele eigendomsrecht?

???
In Europa past de wetgeving zich aan opdat controle op telefonische en electronische communicatie mogelijk zou zijn.
Aansluitingslogs, algemene en preventieve controle op het geheel van de connecties, afwezigheid van juridische controle... Komt hiermee een einde aan de privacy van communicatie?

27.11 > 20:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 298
prog: 289
pos: aval