prog: 212
squelettes/rubrique-3.html

edito#54

BEELD

EN

Al bekomen van Nova’s vijfde verjaardag?! Af en toe duchtig uit de bol gaan doet deugd, maar ondertussen bijft het voortbestaan van Nova een kwestie van kopbrekens... Wees dus niet verwonderd indien Nova -binnen enkele maanden weliswaar- het een beetje kalmer aan doet, kwestie van op ’t gemak na te denken hoe we het allemaal kunnen bolwerken!
Aan dit soort reflecties wagen we ons na "Het Zevende Spoor" (in maart) en na het februari-programma dat er nu aankomt. Op uitnodiging van de Hallen van Schaarbeek bedacht Nova "Beeld(en)Tijd", opgevat als een moment van... reflectie, over het gefilmde beeld en de steeds talrijkere kruisbestuivingen met andere artistieke disciplines, gaande van plastische tot podiumkunsten. "Beeld(en)Tijd" komt er op voorstel van de zender Arte, en bestaat uit twee luiken: een eerste is een serie televisie-uitzendingen, een tweede speelt zich af in drie steden, Venetië, Parijs en Brussel (in de Hallen en in Nova).
"Beeld(en)Tijd": de overvloed aan gefilmde beelden ingelast in allerlei soorten creaties, roept meer vragen op dan ze beantwoordt. Wat is de relevantie van al die filmbeelden? Is het een trend of is er meer aan de hand? Hebben deze beelden een toegevoegde waarde? Nova wil een aanzet tot antwoord geven in de vorm van een cinematografisch experimenteel programma. Experimenteel in de zin van een verkenningstocht naar andere manieren van materie filmen en projecteren. Vooral cineasten die met pellicule werken en die aanleunen bij de wereld van de podiumkunsten komen in dit programma aan bod. Artiesten die, dankzij hun kennis van cinematechnieken, een inspiratiebron zijn voor het in scène zetten van beelden in andere contexten dan die voor een filmzaal...
Hmmmm, klinkt dit alles nogal abstract? Sla het programma er eens op na, en bovenal, kom je ogen en oren de kost geven!Théâtre/Theater + Video
"La D-mission" de/ van Joël Napolillo, création/creatie Elisabeth Ancion (30, 31/1; 1, 2/2 à/om 20:30)

Cirque/Circus + Video
"Ascenseur" de/ van Compagnie Non Nova (7, 8/2 à/om 20:30)
"Les métamorphoses" de/van Ovide, création/creatie Giorgio Barberio Corsetti (13/2 à/om 20:30)

Performance + Musique/Muziek + Images/Beelden
"Exit" de/van Urteza Da Fonseca & Manu Mathieu (14,15/2 à/om 20:30)

Rock + Cinema + Théâtre/Theater
"Flexa Lindo" de/van Clinic Orgasm Society (14,15/2 à/om 22:00)

Théâtre + Cinema
"Champ Contre Champ" de/van Transquinquennal & Frédéric Fonteyne (10/2 à/om 20:30)

Installation/Installatie + Video
"Deep in the wood" de/van Thierry De Mey (16/2 à/om 20:30, 17/2 à/om 15:30)

Halles de Schaerbeek
22b, Rue Royale St Marie, 1030 Bxl
info: tel. 02/218 21 07
http://www.halles.be/squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 213
prog: 212
pos: aval