prog: 244
squelettes/rubrique-3.html

performance

Audiovisuele installatie voor een theateracteur met: Bruno Marin. Beelden: Martin Depaule. Klank: Aurelien Chouzenoux. Confectie: Claire Gatineau.
"Aristoklas" is méér dan een (gewone) installatie. Het gaat om een theater-performance die gebaseerd is op de ervaringen van Henri Michaux met het plantaardige roesmiddel mescaline. In dit stuk is de auteur op scène omringd door een dispositief met geluid, muziek en beelden. Het publiek dat in een cirkel er rond zit is een vierde element in deze opstelling. Henri Michaux getuigt in "Aristoklas" hoe ver je kan gaan in het buitensporig gebruik van mescaline. Veertig minuten lang wisselen lucide momenten af met hallucinaties...

13.06 > 20:00 + 13.06 > 22:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 249
prog: 244
pos: aval