prog: 438
squelettes/rubrique-3.html

Plekken

# Rijksadministratief centrum (1000 Brussel) > 15 & 16/08
# ’t Moeraske (1040 Brussel) > 22 & 23/08
# Zuidwijk (1060 Brussel) > 29 & 30/08
# Het Anonieme Parkje (1000 Brussel) > 05 & 06/09

GRATIS!Pal op de Noord-Zuidverbinding, geprangd tussen hoog- en laagstad, tussen onbekende soldaat en stadsautosnelweg, vind je één van die onontkoombare symbolen van het modernistisch-functionalistisch denken terug. Het Rijksadministratief Centrum werd gebouwd op het ritme van de kathedralen ­ontworpen in de euforie van de wereldexpo van "58, en uiteindelijk beëindigd in... 1983!- en werd opgetrokken op de fundamenten van de overdekte markt van Cluysenaar.
Je kan er verloren lopen, letterlijk en figuurlijk. De ingang is niet echt duidelijk te vinden: via de Pachecolaan, waar auto koning is, of via het Kongressenstation, waar ooit pendelaar koning was. Aan de andere kant wordt de ingang overheerst door een staatsmonument, dat van de Onbekende Soldaat met Eeuwige Vlam, waarachter een esplanade met zicht op Brussel verschijnt. Met enige verbeelding waan je je in Oostende, al was het maar voor de skyline, die hier wel enige grootstedelijke trekjes vertoont....
Het Rijksadministratief Centrum is een eiland in de stad. Jarenlang triomfeerden hier ambtenaren en pendelaars van de federale staat. Maar België is minder en minder Belgisch, eerder Waals, Vlaams, Brussels en Europees, dus boet deze immense site aan belang in. Het geheel ­inclusief de 140 meter hoge financiëntoren- werd in stukken opgedeeld en verkocht aan een promotor. Verschillende plannen liggen ter studie op tafel. Komt er een wedstrijd om deze site te herinrichten? Wordt er eindelijk werk gemaakt van een efficiente doorgang van hoog naar laag?
Driemaal is scheepsrecht: in 1999 en het daaropvolgende jaar kon je PleinOPENair al terugvinden op de uitgestrekte betonvlakte van de esplanade en de strak-geometrische tuinen met fonteinen. Omdat deze site een eerder onzekere toekomst tegemoet gaat, konden we het niet laten om hier, waarschijnlijk voor de allerlaatste keer, nog eens neer te strijken... alhoewel, je weet maar nooit!

14.08 > 24:00 + 15.08 > 24:00


Het Moeraske is het leefde bewijs dat misschien niet de liefdeŠ maar wel de natuur alles kan overwinnen. Het Moeraske was vorige eeuw letterlijk als lege kuil, een stormbekken, aangelegd op de valleiflank om het lagergelegen goederenstation Schaarbeek te beschermen tegen overstromingen. Meer dan een aantal decennia verwaarlozing en de hulp van de Kerkebeek, die vanuit haar bron in Haren langs de spoorlijnen loopt, hadden die kuilen niet nodig om tot een kleurrijk oermoeras te evolueren. Het aantal planten en diersoorten tellen is er bijna onbegonnen werk, maar wie in het Moeraske zijn oren wijd openzet beseft dat het er veel zijn: sperwers, groene kikkers, ijsvogels, ze hangen allemaal ergens uit tussen wilgen en riet onder de mastodonten van elektriciteitsmasten. Misschien heeft het iets te maken met het Brusselse symbool, de iris, die hier nog bloeit, maar in het jongste gewestelijk bestemmingsplan werd een groot deel van dat Moeraske eindelijk als waardevol biologisch gebied aangeduid. Dit na vele jaren strijd van natuurverenigingen. In de meeste steden zou het verhaal hier eindigen en zouden nog vele scholieren in het Moeraske hun eerste stapjes in de natuur zetten. Maar dit is Brussel, waar een zone zonder kantoren uiterst verdacht lijkt. Nu men via de speculatie rond HST-zuid die wijk op een weinig subtiele manier hertekend heeft, droomt de NMBS van een nieuw HST-station op de rangeerterreinen. Voor de NMBS is het feit dat dit de Œmiddle of nowhere" zou liggen een troef, want dan kan men een Œelegante" kantoorwijk optrekken. Voor Œt Moeraske dat als vochtig gebied erg afhankelijk is van het grondwaterpeil zouden die werken wel eens faliekant kunnen zijn. Omdat het Brusselse Gewest niet stond te springen voor een HST-station op die plek liggen die plannen momenteel in de frigo. Maar duiken monsters van Loch Ness meestal niet op vanuit een stil wateroppervlak ?

21.08 > 24:00 + 22.08 > 24:00


De Zuidwijk

29 & 30/08

De Zuidwijk: een kroniek van de aangekondigde dood. Toen hier begin jaren "90 het HST-station (hoge snelheidstrein) werd aangekondigd was het hek van de dam. Speculanten kochten grote stukken van de straten op en lieten die verkrotten. De gemeente Sint-Gillis, die deze dichtbevolkte volks- en migrantenwijk al lang met een scheef oog bekeek, aarzelde niet lang om de straten bij de Fonsnylaan op te offeren aan de speculanten voor kantoren van het granieten type. Weg dus die vele Spaanse cafés en de pendelaarskroegenŠ Zo hoopte men de honger van de vastgoedsector te stillen en de verder gelegen woonwijken te vrijwaren. De extra kantoortaks voor de gemeentekas was daarbij mooi meegenomen. Het Brusselse Gewest droeg zijn steentje bij door voor de speculanten te onteigenen, sommige bewoners te helpen herhuisvesten en de gronden bouwrijp te maken. Op papier zag het er nog ietwat ernstig uit. Maar nu, 10 jaar later, zitten nog steeds hele stukken van de wijk op een Œnakende" onteigening te wachten terwijl de huizen verder verkrotten. De vastgoedmarkt legt hier niet alleen zijn ijzeren wetten op maar ook een Œontginningsritme" dat hen het best past. Zo komen er vroeg of laat kantoren op het terrein waar Plein open Air te gast is. Intussen kunnen we al wel genieten van de stoere kantoren voor verzekeringsmaatschappij Swiss Life die men ernaast afwerkt. Wordt deze zone een PleinOPENair classic in goede oude Brusselse stijl ?

28.08 > 24:00 + 29.08 > 24:00


Ongewild zetten we de traditie voort: PleinOPENair eindigt in de Europawijk. Reeds zes edities lang komen we steeds weer terug in deze veelgeplaagde wijk. Waarom? Enerzijds is dit ongewild: we hadden onze zinnen gezet op een terreintje in Schaarbeek, maar de burgemeester gaf er zijn fiat niet voor. Exit Schaarbeek dus. Maar anderzijds is het belang van de Europawijk onmiskenbaar, en overstijgt de inplanting van de Euro-instellingen het lokale wijkbelang ruim. Niet enkel werden heel wat huizenblokken (waaronder prachtige herenhuizen en artiestenateliers) opgeofferd om plaats te maken voor het Europese Parlement (dat verhaal is ondertussen genoegzaam bekend) maar ook heeft "Brussel, hoofdstad van Europa" gevolgen voor de stad in het algemeen: grondspeculatie, kantorenbouw, gentrificationŠ Veel nieuws kunnen we u dus niet melden, vergeleken met vorig jaar. Of toch, want ondertussen zijn de toestemmingen voor de beruchte D4 en D5 gegeven (de uitbreidingen van het parlement naast en achter de gevel van het platgegooide Leopoldstation), komen er uiteindelijk toch compensatiewoningen, en wordt de EU op termijn uitgebreid met 14 (?) nieuwe leden. De hoofdstad van Europa kan dus enkel maar aan belang winnen. Met waarschijnlijk zowel positieve als negatieve gevolgen voor deze stad. Kleurrijker en multicultureler zeker, maar misschien ook duurder en exclusiever... en dan hebben we het nog niet over de verregaande veiligheidsmaatregelen die een dergelijke zone vereist.
Ondertussen gaat het wijkleven verder. PleinOPENair situeert zich met deze laatste halte op de grens van de Europese instituties en het wijkleven, tussen de nog niet afgewerkte esplanade en de volkse Waversesteenweg, tussen beton, staal en glas aan de ene kant en de kruidenierswinkel en rijhuizen aan de andere kant...
P.S.: op het moment dat dit programma ter perse gaat, hebben we nog geen officiële toestemming van de Gemeente ElseneŠ dus lokatie onder voorbehoud!

04.09 > 24:00 + 05.09 > 24:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 440
prog: 438
pos: aval