prog: 521
squelettes/rubrique-3.html

Bonus

Dit heeft niets, maar dan ook echt niets te maken met de Fantastische film (alhoewel?)! Something completely different met de komst van Thomas Frank naar Nova. Thomas Frank? Deze Amerikaanse journalist, medewerker van de "Monde Diplomatique", komt spreken over het thema van zijn boek dat hij net uitbracht "One Market Under God (Extreme capitalism, Market Populism, and the end of Economic Democracy)". "Market Populism" is het centrale thema van de nieuwe Amerikaanse consensus: zogenaamd zeer democratisch, en nochtans lijken de democratische instellingen verder weg dan ooit onder de heerschappij van dit marktpopulisme...

29.03 > 20:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 529
prog: 521
pos: aval