prog: 868
squelettes/rubrique-3.html

Woensdagen

Eerste plaatselijk slachtoffer van de renovatie van de Brabanttunnel is de Trattoria Da Gino, een populair restaurant waar je werklui en ambtenaren, kunstenaars en wijkbewoners tegenkomt. Het restaurant dat zich aan de ingang van de tunnel bevindt, bestaat al 20 jaar. Het huurcontract werd brutaal beëindigd door de NMBS, die dienstredenen aanhaalde. Het leek wel een slechte remake van het verhaal van de Noordwijk. Na het Manhattanproject, het Downtownproject, "een ruimte volledig opgedragen aan de mannenmode, uniek in Europa"! Planners, zelfs al noemen ze zich manager, denken goed na... en zijn kort van geheugen. Naast het feit dat Gino, een man gezegend met gezond verstand en vastbesloten zich te verzetten tegen Dexia en de NMBS, gered moet worden, is de trattoria dé ideale plek die door over het verleden te spreken, licht werpt op het heden, en dat op een moment dat het libido van de ontwikkelaars vrije loop krijgt door de door mondialisering. U begrijpt het, een stedelijke psychoanalyse dringt zich op. Ze zal publiekelijk geleid worden door Professor Krokodil en zijn medewerkers, op een avond die memorabel beloofd te zijn...

Brabanttunnel
Trattoria Da Gino, Brabantstraat 23A > 1210 Bxxl

16.08 > 20:00


«Je vous salis ma rue»
PTTL / Spectacle & bna-bbot , B, video, vo str fr / ov nl ond, 15’

De Lakensestraat zit geprangd tussen het kanaal en het stadscentrum, op loopafstand van een resem administratieve gebouwen in het verlengde van het WTC, het Sint-Katelijneplein, het Klein Kasteeltje, opvangcentrum voor asielzoekers, de KVS... De straatinterviews in «Je vous salie ma rue» getuigen van tegenstellingen. De geestdrift over de ontwikkeling van een culturele pool gaat hand in hand met de uitsluiting en miskenning van de noden van de bevolking. De film is het resultaat van open workshops in bna-bbot door pttl, samen met het Londense productiehuis Spectacle.

«L’argent des pauvres»
Charlotte Randour / AJC & CVB, B, video, vo fr / fr ov, 24’

Aan de voet van een mijnterille bevindt zich een oude boerderij met twee kleine huisjes. Onwetenden zeggen dat hier arm volk woont. En het is waar: het ontbreekt er aan modern comfort, maar welkom ben je er wel. Een vrouw van 59 woont er met haar jonge zoon. En daarnaast, een bende adolescenten, vrienden van de zoon, die er hoofdkwartier houdt. Wanneer men weinig geld heeft, waarom dan geen gebruik maken van het recht dat men verleent aan armen, namelijk het verkrijgen van een sociale woning? Charlotte Randour maakte met haar eerste film een teder en verrassend portret van een uitzonderlijke vrouw, haar moeder.

«Les Maîtres Chanteurs»
Tristan Wibault / VOX, B, video, vo st fr / ov fr ond, 50’

16 Iraanse asielzoekers vangen een hongerstaking aan op 30 december 2003 in de Miniemenkerk in Brussel. De camera registreert gedurende de negende en de tiende dag hun woorden, wat ze niet meer willen, wat hen aanzet om deze ultieme daad te stellen, de tijd die voorbijgaat en het leven dat hen ontglipt, op het moment dat ze nog voldoende energie hebben om te getuigen.
Een hongerstaking heeft enkel zin indien ze publiek is. In deze enscenering moet er reactie zijn van het publiek. Fragmenten uit de parabel «Een Hongerkunstenaar» van Franz Kafka bieden stof tot nadenken over deze publieke daad die verder gaat dan het «huis clos» van de film.
De Iraniërs verkrijgen niet wat ze vragen. De Belgische immigratiepolitiek is genadeloos. Nu, twee jaar na de feiten, tellen we 40 kerkbezettingen en honderden hongerstakers. Eén van de vele redenen om deze film te tonen, een DIY-productie van het Vox-collectief.

Kartuizerstraat 43, 1000 Bxxl*

23.08 > 21:30


Jacqueline van de 4 tijdelijke bezette huizen onthaalt je samen met haar familie op een gastentafel. De laatste welverdiende halte voor de deelnemers aan de wandeling «Tijdelijke bezetting van leegstaande gebouwen» en een leuke praktijkervaring voor de deelnemers aan de Plantenpluk. En bovenal een mooie gelegenheid voor iedereen om deze verborgen plek en het verhaal dat er achter zit te ontdekken.

Bij Jacqueline Deluxe
Lievin Verstraetenstraat 4 > 1160 Bxxl

30.08 > 19:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 872
prog: 868
pos: aval