prog: 1236
squelettes/rubrique-3.html

Varia

prog: 0
Sorry, no Dutch version for this article.
French [fr] or English [en] page.


Vorig jaar experimenteerde PleinOPENair - en dit dankzij de videoateliers van Plus Tôt Te Laat (PTTL) - met de realisatie van een kortfilm waarin de bewoners ons hun wijk voorstellen. Het resultaat verschaft zo een verbluffende informatie over de ware inzet van de bezochte plekken, dat wij ons eenvoudig geen POA-avond meer kunnen voorstellen zonder één van deze filmpjes te draaien. Van woensdag tot zaterdag, u zal er niet kunnen ontsnappen! PTTL en Inter-Environnement Bruxelles gingen op de koffie bij de bewoners en de bezetters van de Godin pakhuizen, bij die van de Arbeidsdoorgang en die van het Heizelplateau. PTTL ging zelfs - alle allergieën en niesbuien ten spijt - met de camera wandelen op het verwilderde terrein van Schaarbeek Josaphat.

http://www.pttl.be
http://www.ieb.beBij de editie van 2008 heeft Nova voor het eerst een retrospectieve opgesteld van de plekken die het openluchtscherm sinds 1996 heeft bezocht. Aan de hand van panelen die de omzwervingen van PleinOPENair van locatie naar locatie laten zien, schetst de tentoonstelling aan de hand van een selectie foto’s een kort overzicht van de van de bezochte plaatsen voor-tijdens-na de transformaties. Deze tentoonstelling – mét de foto’s van onze bezoekjes van 2008 – is ook deze keer van de partij, om zo een eigenzinnige kijk te bieden op urbanisatie in Brussel deze laatste twaalf jaar.Bericht aan verzamelaars, nieuwsgierigen en liefhebbers van zeldzame hebbedingen... Boekjes, cd’s, fanzines, zeefdrukken, dvd’s, cassettes, als bij wonder teruggevonden, zien uitzonderlijk gedurende 3 dagen het daglicht in PleinOPENair.

25.07 > 17:00 + 01.08 > 17:00 + 08.08 > 17:00


Dit jaar heeft de infokiosk van Nico een vriendin ontmoet: de Nymphotek. Uitzonderlijk ter gelegenheid van PleinOPENair hebben ze beslist zich te koppelen. De keuze aan brochures zal nog uitgebreider zijn en de onderwerpen nog meer gevarieerd. Het ligt allemaal ter uwer beschikking
aan een vrije bijdrage! "De nymphotek. Ze geeft zich gaarne, maar houdt er niet van gestolen te worden. Ze geniet er daarentegen van zich onopgemerkt te verbreiden".

25.07 > 17:00 + 01.08 > 17:00 + 08.08 > 17:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1252
prog: 1236
pos: aval