prog: 1416
squelettes/rubrique-3.html

#120 - PleinOPENair

30.07 → 11.08.2010
CAS_3 rubrique-programme OUI

download: nova_POA_120_site.pdf (3.1 MB)

PleinOPENair

Het is overal hetzelfde het liedje, en niemand die eraan ontsnapt: het is crisis op alle gebieden – financieel, economisch, sociaal, ecologisch en politiek. Iedereen moet inleveren, PleinOPENair inbegrepen. Dit jaar beperken we ons tot twee weekends. Maar niet getreurd. PleinOPENair vervolgt vastberaden de weg die het reeds sinds 1998 bewandelt, van braakliggende terreinen tot publieke plaatsen, van parken tot impassen. PleinOPENair gaat de strijd aan met de heersende stagnatie en en met de angstige geesten die dit tijdperk ondermijnen. In dit lome zomerse seizoen leggen we een figuurlijk bommetje onder de mediatieke-politieke agenda die Brussel onophoudelijk associeert met onveiligheid. Zeker de laatste maanden leek Brussel een uiterst gevaarlijke stad vol boeven, wapens en relschoppers.

We verkondigen niets nieuws wanneer we beweren dat het kapitalisme en haar zoveelste crisis de bestaande ongelijkheden en het sociale geweld alleen maar vergroten. Het opkomende « onveiligheidsgevoel » dat gemakkelijkheidshalve aan de publieke opinie wordt toegeschreven, gaat niet enkel over zogenaamde kleine criminaliteit. Helemaal niet. Zo is één van de eerste oorzaken van onveiligheidsgevoel in de stad de overdreven snelheid van auto’s! Zelfs al valt de angst voor een inbraak of een overval niet te negeren, toch is het pallet van onveiligheid heel wat meer geschakeerd dan over het algemeen beweerd. Er zijn angsten die geen enkele veiligheidscamera of ordekracht kan regelen. De angst om je werk te verliezen, je uitkering, de onzekerheid over een goede woning, de schrik voor stigmatisering naargelang je afkomst, sociale conditie, geslacht, wijk. De vrees voor discriminatie bij het zoeken naar werk, om uit het land gezet te worden...

Het gereduceerde beeld dat de media en de politiek ophangen over de diverse oorzaken van onveiligheidsgevoel is niet louter een vergetelheid. Vanuit strategisch opzicht laat dit onveiligheidsbeeld toe om maatregelen te nemen die de vrijheid beknotten en de « gewone mensen » sussen. Zij die ongewenst zijn, armen, vreemdelingen en andere afwijkelingen, worden gecontroleerd en vervolgd. De overheid, die geen blijf weet met de groeiende sociale ongelijkheden, vermijdt zo te erkennen wat er echt mank loopt. Ander voordeel: de economie krijgt een nieuwe stimulans door de creatie van een nieuwe markt, deze van de veiligheid. Bewakingstechnologie, privatisering van gevangenissen, jobcreatie in de veiligheidsbranche, orwelliaanse architectuur, … Ondertussen kunnen fiscale paradijzen en financiële speculanten straffeloos hun slag slaan.

Brussel verandert mee. Sommige levendige volkswijken krijgen het label «getto» en worden no-go-zones met nultolerantie. Publieke ruimte hangt vol camera’s, de middenklasse verlaat de stad of trekt zich terug in omheinde woonwijken. Het statuut van Hoofdstad van Europa wordt ons ingehamerd als enige uitweg voor een stad die steeds meer duaal wordt.

PleinOPENair begeeft zich dit jaar voor één weekend naar de Europawijk, een gekend precair toevluchtsoord voor Euro-daklozen zonder papieren. Het weekend erop installeert PleinOPENair zich op de grens tussen hoog- en laagstad, een kruispunt tussen twee “getto’s”. Deze locaties en de programmatie zetten enkele aspecten over (on)veiligheid in de kijker: « gated communities » en andere getto’s voor rijken, afsluiting van publieke ruimte met veiligheidscamera’s, verdwijnen van publieke banken en andere hoekjes waar ongewensten toevlucht vinden. Een speciale vermelding gaat naar de installatie van toegangspoortjes aan de metro zodat de reizigers verplicht een chipkaart moeten gebruiken die al hun verplaatsingen vastlegt... Een programma dat de daver op het lijf zou kunnen jagen moest het niet zo samengesteld zijn dat het een loopje neemt met alarmerende discours en beelden. Geen paniek dus, PleinOPENair blijft vooralsnog een plezante manier om elkaar te ontmoeten, de stad af te dweilen en films te (her)ontdekken onder de sterrenhemel.

CAS_4 rubrique-programme NON
squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1416
prog: 1416
pos: programme pos: aval