prog: 1430
squelettes/rubrique-3.html

Prima Nova

Prima Nova, troisième ! Cette formule lancée récemment a pour vocation de présenter des nouveaux films n’entrant ni dans les programmations thématiques du Nova, ni dans les critères de l’Open Screen. Le principe est simple : longs et moyens métrages de tous genres sont pris en compte, du moment qu’ils ont été récemment (auto)produits et qu’ils nous sont soumis par leur(s) réalisateur(s). Il ne s’agit pas forcément d’avant-premières. Chaque film reçu ne pourra cependant pas être projeté : le Nova en sélectionnera certains qui feront l’objet d’une séance, un jeudi soir, gratuite et suivie d’une rencontre avec leur réalisateur. Qu’on se le dise !

Pour nous envoyer vos films : Cinéma Nova (Prima Nova), 14 rue d’Arenberg, 1000 Bruxelles.Voor de derde maal biedt “Prima Nova” een forum voor recente films die overal uit de boot vallen. Ze passen niet in het thematische Nova-programma en ze beantwoorden niet aan de criteria voor een Open Screen-vertoning. Het principe is eenvoudig : lange en middellange films van alle genres maken een kans als ze onlangs ge(auto)produceerd werden en als hun regisseur(s) ze persoonlijk aan het publiek voorstellen. Het moeten geen avant-premières zijn. Niet alle toegestuurde films krijgen een vertoning : Nova selecteert enkele inzendingen voor een vertoning op donderdagavond. Elke projectie is gratis en achteraf is er een ontmoeting met de regisseur. Men zegge het voort !

Je kan je film sturen naar : Cinema Nova (Prima Nova), 14 Arenbergstraat, 1000 Bruxelles.Fabienne Laumonier & Christophe Rault, 2010, BE, audio, vo fr 43' + 40'

C’est une première : un Prima Nova sans images, qui vous plongera dans l’obscurité pour mieux écouter ce documentaire sonore réalisé en 2008-2009 à Limerlé, petit village des Ardennes Belges, au moment où une école différente y ouvre ses portes : Pédagogie Nomade. Un projet qui mise sur “le droit à l’errance”, sur l’idée qu’on gagne plus en faisant confiance aux jeunes plutôt qu’en les sanctionnant, que l’errance n’est pas un abandon mais peut être nécessaire à l’émergence du désir d’apprendre. Une aventure qui questionne... En suivant la première année de cette expérience, Fabienne Laumonier et Christophe Rault nous en font partager les tensions, les réussites et les échecs, les doutes et les questionnements. Au lieu d’en dresser un portrait avantageux, ils nous emmènent dans un cheminement plus complexe sur les règles du vivre-ensemble, les relations entre l’individu et le collectif, le rapport au savoir, la recherche de liberté et d’égalité, la transmission, l’autogestion, la sanction... La diffusion des deux parties de “L’école pirate” sera ponctuée d’une pause et suivie d’une rencontre avec les réalisateurs et des membres de Pédagogie Nomade.

www.peripleenlademeure.be

16.09 > 20:00


Fabienne Laumonier & Christophe Rault, 2010, BE, audio, vo fr 43' + 40'

Een première : een vertoning van Prima Nova zonder beelden, zodat je omringd door de duisternis eens zo goed zou kunnen luisteren. Deze audio-documentaire is gemaakt tussen 2008 en 2009 in Limerlé, een klein dorpje in de Belgische Ardennen op het moment dat een nieuwe school er zijn deuren opent. “Pédagogie Nomade” is een project dat nog geloof hecht aan de vergissing. De school wil haar leerlingen vertrouwen geven in plaats van ze te berispen en daarbij is het maken van een vergissing geen fout maar een noodzakelijke stap in het leerproces. Fabienne Laumonier en Christophe Rault maken ons getuige van de spanningen, de successen, de mislukkingen, de twijfels en de rijzende vragen die met deze onderwijsvorm gepaard gaan. In plaats van er een flatteus portret van te maken, polsen ze liever naar complexe vraagstukken over de regels van het samenleven, de relatie tussen het individu en de gemeenschap, de zoektocht naar vrijheid en gelijkheid, de grenzen van de kennisoverdracht, zelfstudie, sancties,... Tussen de twee delen van “L’école pirate” is er een pauze en daarna volgt een ontmoeting met de regisseurs en de leden van “Pédagogie Nomade”.

www.peripleenlademeure.be

16.09 > 20:00


Federico D’Ambrosio, 2010, BE, video, vo fr 50'

Pour son premier long métrage en tant que réalisateur, Federico D’Ambrosio (qui a suivi une formation de chef opérateur) explore les liens entre son frère, un jeune éducateur de rue et rappeur surnommé Charbon et son grand père, ancien mineur dans la région liégeoise. Alors que celui-ci lutte contre la maladie, Charbon passe des moments précieux à ses côtés, entamant une réflexion sur ses origines et son attachement à celles-ci. Au-delà d’un portrait personnel et sensible de la première et de la troisième générations de l’immigration italienne en Belgique, "Charbon” est un film sur l’identité et sur les relations entre générations."

+ Les petits jardins

Federico D’Ambrosio, 2010, BE, video, vo fr & it st fr, 18'

Tourné à l’origine pour faire partie de “Charbon”, ce court documentaire est un moment passé aux côtés de différents pensionnés dans les jardins ouvriers dits de “l’après charbonnage”, aujourd’hui menacés de disparition...

30.09 > 20:00


Federico D’Ambrosio, 2010, BE, video, vo fr 50'

Federico D’Ambrosio genoot een opleiding als cameraman maar waagt zich hier voor de eerste maal aan de regie van een langspeelfilm. De film verkent de band tussen Federico’s broer, een jonge straatwerker en eveneens rapper met artiestennaam “Charbon”, en zijn grootvader, ex-mijnwerker in het Luikse steenkoolbekken. De oude man strijdt tegen een ziekte, en Charbon staat hem terzijde. Tijdens deze waardevolle momenten van samenzijn denkt Charbon na over zijn origines en zijn gehechtheid aan zijn roots. Het resultaat is een persoonlijk en gevoelig portret van de eerste en de derde generatie van Italiaanse
migratie in België. Het is eveneens een film over identiteit en over de relatie tussen de generaties.

+ Les petits jardins

Federico D’Ambrosio, 2010, BE, video, vo fr & it st fr, 18'

De scènes van deze korte film maakten oorspronkelijk deel uit van de langspeelfilm “Charbon”. De film laat ons een moment vertoeven samen met verschillende gepensioneerden in een volksmoestuin die vandaag dreigt te verdwijnen...

30.09 > 20:00


Fabrizio Terranova, 2010, BE, video, vo ang & fr st fr, 60'

Fuir la parole. Fuir la désolation. Peupler notre désert. Inventer une maison de sorcière en plein milieu de San Francisco. Inventer un journal qui n’aime pas le quotidien et l’intime. Être avec une lutteuse plus proche de Bruce Lee que d’une vieille dame attachante. Josée Andréi, Shaman Show(man) Woman, a quitté l’Europe en août 1981 à la veille de la glaciation. Peintre, tireuse de tarot, licenciée en psychologie et en littérature moderne, photographe, aveugle de naissance, souffleuse...
La voici filmée chez elle, à San Francisco, dans un documentaire qui fait ressentir ce que c’est d’être aveugle et de connaître la couleur, ce que c’est d’être une femme âgée et d’être puissante comme un sumo !

+ La pluie violacée des rêves

Aline Moens & Co, 2010, BE, video, 19'

Au cours du montage de son premier film, “Insane Portrait”, Fabrizio Terranova a commandé à Aline Moens, une de ses réalisatrices préférées, une biographie imaginaire de Josée Andrei. Ce projet sauvage est vite devenu autonome. Un joyaux brut.

+ Really Lightly

Jacuzzi Notebook aka Laurent Baudoux (membre fondateur du Fan Club Orchestra qui a réalisé la musique du film), DJ bienvoyant, mixe à l’occasion de la présentation de “Really Lightly”, un livre sur l’œuvre de Josée Andrei et sur le film de Fabrizio Terranova (Editions du Souffle, 176 pages, 12 euros).

www.editionsdusouffle.be

www.editionsdusouffle.be

www.aninsaneportrait.us

07.10 > 20:00


Fabrizio Terranova, 2010, BE, video, vo ang & fr st fr, 60'

Ze meed de woorden. Ze meed de verslagenheid. Ze ging in San Fransisco in een heksenhuisje wonen. Ze bedacht een tijdschrift dat het dagelijkse schuwt. Ze staat dichter bij Bruce Lee dan bij een bejaarde vrouw van gezegende leeftijd.
Josée Andréi, een Shaman Show(man) Woman, verliet Europa in augustus 1981. Ze schildert, legt tarotkaarten, heeft een licenciaat in psychologie en moderne literatuur, fotografeert, souffleert en is al sinds haar geboorte blind. Deze film, bij haar in San Fransisco gedraaid, toont hoe het is om blind te zijn maar toch kleuren te kennen, hoe het voelt om een oude vrouw te zijn en toch zo sterk als een sumoworstelaarster !

+ La pluie violacée des rêves

Aline Moens & Co, 2010, BE, video, 19'

Tijdens de montage van zijn debuutfilm “Insane Portrait”, vroeg Fabrizio Terranova aan Aline Moens, één van zijn lievelingscineasten, om een gefingeerde biografie van Josée Andrei te maken. Dit wilde project werd al snel een autonoom ruw pareltje.

+ Really Lightly

Jacuzzi Notebook, het pseudoniem van Laurent Badoux (stichtend lid van Fan Club Orchestra, die de muziek voor de film heeft verzorgd), mixt als DJ bij de voorstelling van “Really Lightly”, een boek over het œuvre van Josée Andrei én over de film van Fabrizio Terranova (Editions du Souffle, 176 pagina’s, 12 euro).

www.editionsdusouffle.be

www.editionsdusouffle.be

www.aninsaneportrait.us

07.10 > 20:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: fr
id_rubrique: 1435
prog: 1430
pos: aval