prog: 1456
squelettes/rubrique-3.html

1984

Nova en CTV Medias nodigen je uit op een reflectiedag met als thema “1984”, de profetische roman van George Orwell over totalitarisme en het verlies van individuele vrijheden.
"Big Brother", "Newspeak" en "Orwelliaans", termen uit het boek, gebruiken we vandaag om hedendaagse maatschappelijke fenomenen te benoemen. Hoewel de roman geschreven is in 1948, beschrijft hij problemen die nu meer dan ooit actueel zijn, zoals het verdraaien van de taal, privacyschending en het aanreiken van desinformatie: allemaal kenmerken van de falende informatiemaatschappij. De openbare ruimte is een plek waar elke stap opgenomen en geobserveerd wordt. Om veiligheidsredenen? Om ons in statistieken op te kunnen meten? Voor reclamedoeleinden? Als mensen beweren dat "ze niets te verbergen hebben", zijn ze dan ook bereid om de controle over hun eigen leven op te geven? En voor wie worden er eigenlijk gegevens over ons bewaard? Zoals Orwell het al aantoonde, zijn het niet zozeer de nieuwe technologieën zelf die ons angst moeten inboezemen, het is wat ermee gedaan wordt: propagandamakerij, publieke controle en informatiemanipulatie… Als we een idee willen krijgen van de huidige situatie, moeten we kijken hoe macht en nieuwe technologieën met elkaar verweven zijn.

www.ctv.be

5€ / 3,5€ (soirée / avond)


IJsbrand van Veelen, 2006, NL, video, eng ov fr ond,, 50'

Iedereen kent Google, dat bedrijf dat in 1999 door twee jonge informaticastudenten, Larry Page en Sergey Brin, werd opgericht. De wereldberoemde zoekmachine liet al snel zijn concurrenten zoals Yahoo en Lycos achter zich, en veroverde zowat de hele planeet.
Deze documentaire toont de hoofdzetel van Google in Mountain View, California. We ontmoeten er enkele ontwerpers zoals Vint Cert, bijgenaamd de vader van internet, die zijn visie weergeeft op de rol die zoekinstrumenten kunnen spelen in de wereld van vandaag. Zijn kijk op de zaken is even verfrissend als onrustwekkend. Is Google een Big Brother die privéleven en informatievrijheid ernstig bedreigt?

12.12 > 16:00


Gildas Avoine is dokter in de wetenschappen, gespecialiseerd in geheimschrift en professor in informatiebeveiliging op de UCL. In 2008 richtte hij de "Information Security Group" op. Hij komt ons toelichten hoe de aard en het gebruik van computerchips elke dag ons leven verder binnendringen. Of het nu ‘biometrische’ identiteitskaarten zijn, elektronische toegangskaarten, abonnementen voor het openbare vervoer of klantenkaarten… Alle manieren die ons via identificatie per radiofrequentie (RFID) het leven makkelijker maken, doen vaak veel vragen rijzen over de veiligheid en de bescherming van onze persoonlijke gegevens.

12.12 > 17:00


Jean Claude Paye is essayist, socioloog en auteur van "Global War on Liberty", "La fin de l’État de droit" en "Vers un État policier en Belgique ?". Hij zal het hebben over de (soms vervormende) werkelijkheidsconstructie via taal in de politiek en de media. Steunend op "de strijd tegen terrorisme" als prototypisch voorbeeld van de postmoderne tijd geeft het "terrorisme" aan de macht de mogelijkheid om de realiteit te verdraaien, de werkelijke feiten te ontkennen en ons op te sluiten in een soort van psychotische macht. Elke poging om de taal in eer te herstellen en de realiteit te benoemen zoals ze is, wordt op die manier aanzien voor een "grote complottheorie".

12.12 > 18:00


Performance

Phase III

Phase III is een multimediacollectief dat muziek, fotografie, video, poëzie, schrijf- en performancekunst combineert. Hun inspiratie halen ze uit de stad en de mensenstroom die er dagelijks doorheen reist. Ze vertrekken vanuit de openbare ruimte, reflecteren over de menselijke connecties die de stad genereert; over de stad als netwerk van gedachten, expressies, handelingen…
Phase III stelt een multimedia-installatie voor die de overvloed aan informatie die we dagelijks ondergaan in vraag stelt. Want teveel informatie, zonder rekening te houden met het vermogen van de ontvanger om die informatie te verwerken en op te slaan, zorgt voor een overbelasting die tot verwarring leidt…

http://projetphase3.com

12.12 > 19:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1461
prog: 1456
pos: aval