prog: 1550
squelettes/rubrique-3.html

Prima Nova

Recente middellange en lange films, bij voorkeur onafhankelijk werk, door de regisseur zelf voorgesteld, krijgen een scherm in Prima Nova. We staan open voor alle voorstellen. Het moeten zeker geen avant-premières zijn. Maar weet dat niet elke film kan vertoond worden: Nova selecteert er enkelen uit voor een gratis toegankelijke vertoning, gevolgd door een ontmoeting met de regisseur.

→ Nova (Prima Nova), 14 rue d’Arenbergstraat, 1000 BruxxelÉpouvantails, autruches et perroquets

10 ans de journalisme sur le 11-Septembre

Olivier Taymans, 2011, BE, video, fr ov, 90

Dat de officiële versie van wat er gebeurde op 11 september 2001 al snel in twijfel getrokken werd, is niet zo verwonderlijk. 10 jaar na data zijn er heel wat verontrustende elementen aan het licht gekomen die tot op de dag van vandaag nog steeds onbeantwoord blijven. Heel wat mensen en organisaties wereldwijd eisen de opening van een onpartijdig diepte-onderzoek. Ondanks de omvang van deze beweging, de relevantie van de vragen die ze stelt en de legitimiteit van diegenen die vragen stellen (inclusief de families van de slachtoffers, brandweerlieden, architecten, ingenieurs, piloten...), steken de mainstream-media liever de kop in het zand, en weigeren ze om deze belangrijke gebeurtenis, die een nieuw politiek tijdperk en enkele oorlogen inluidde, in vraag te stellen. Met haast irrationele ijver en passie verkiezen ze de officiële versie te herhalen. Op enkele uitzonderingen na, diskwalificeren ze de vragenstellers als doorgedraaide idioten die verzot zijn op complottheorieën. Zo ook in de Franstalige pers waar geen tegenstrijdige mening over dit onderwerp ter sprake kan komen zonder dat meteen het spook van primair anti-Amerikanisme of antisemitisme opdoemt.
Olivier Taymans, freelance journalist (hij maakte verscheidene jaren een media-kritische uitzending op Radio Campus in Brussel), raakte geïnteresseerd in dit decennium van journalistiek papegaaien. Een gedesillusioneerde vaststelling over de beoefenaars van beroep die lijken vergeten te zijn dat het hun plicht is om te twijfelen, vragen te stellen en te onderzoeken.

22.09 > 20:00
Gratis


Olivier Dekegel, 2010, BE, super8 > video, fr ov, 43

"In de beweging van de dingen, zoals de wolken die komen en gaan in de lucht, zijn er voor zij die ze kunnen begrijpen, tekens van een verborgen wereld." Met deze woorden introduceert Olivier Dekegel het verhaal van zijn reiservaring naar de Gnawa van Marokko. Het werd een zintuiglijke ervaring. Super8 camera en microfoon in de hand, volgt hij zijn vrienden, leden van de broederschap, beurtelings “heilige bedelaars” in de straat, meesters van de rituelen bij religieuze feesten en bijeenkomsten van de Moussem, priesters, muzikale gidsen bij de trancedansen, zieners en bezetenen. De film biedt een duik in de wereld van de Gnawa en stelt ons in staat te proeven van hun mysterieuze occulte wereld dankzij de ritmische montage van beelden en geluiden die vrij en geïnspireerd is. Samen met de filmmaker observeren we, geleid door de krachten van de natuur. Een fraaie documentaire tussen experiment en antropologie die gevoelig is voor mystieke ervaringen en hun mogelijke visuele representaties.

06.10 > 20:00
Gratis


Ingo Baltes, 2011, BE, video, eng ov fr ond, 72

De regisseur verliest de weg in Engeland en komt onverwacht terecht in een nieuwe stad waarvan hij het bestaan niet eens vermoedde. Milton Keynes beantwoordt totaal niet aan zijn oriëntatiegevoel en maakt dat hij begint te twijfelen aan zijn kennis van deze wereld. Op zoek naar een onbestaand stadscentrum, ontmoet hij een bierdrinker, een gezin dat een modelwoning bezoekt, een jonge autofreak, een wijkmanager, een verantwoordelijke voor winkelwagentjes, en enkele officiële vertegenwoordigers… Al deze inwoners lijken deze ’stad van de 21ste eeuw’ eerder te ondergaan als slachtoffer. Dit lijkt eveneens te gelden voor de man die deze stad uitdacht, de befaamde architect Derek Walker. Hij concretiseerde deze utopie in de jaren ’60 op basis van de theorieën van Melwyn Webber. Deze stedenbouwkundige ging ervan uit dat de moderne mens geen nood meer heeft aan lokale verankering. Wat hem vooral van belang leek was om snelle toegangen te voorzien naar alle locaties van de stad door middel van efficiënte netwerken (wegen, wandelpaden, …). Milton Keynes is de enige stad in de wereld die gebouwd is volgens deze ideeën van Webber. De personen die de regisseur ontmoet slagen er echter in aan dit stedenbouwkundig keurslijf te ontsnappen door hun onverwachte en oneigenlijke gebruik van de levensruimte. In een functionele en securitaire samenleving, waar eenzaamheid en schrik tastbaar aanwezig zijn, vormen deze ontmoetingen een mirakel op zich.

20.10 > 20:00
Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1554
prog: 1550
pos: aval