prog: 1656
squelettes/rubrique-3.html

Edito

Iets meer dan vijftien jaar geleden, toen het project Nova nog in de steigers stond, ontmoetten we Jean-Pierre Verscheure, leraar aan de filmschool INSAS. Jean-Pierre is een van de weinigen die de geschiedenis van filmtechniek tot in de puntjes kent. Regelmatig wordt hij uitgenodigd op internationale conferenties. Aan het prille begin van Nova deed hij ons enkele gedenkwaardige conferenties "cadeau". Hij wordt alom geapprecieerd voor zijn onderzoek op het gebied van geluid en optica, maar ook voor zijn onwaarschijnlijke collectie van cinematografische apparatuur voor geluid en beeld, uniek in Europa, en waarschijnlijk in de hele wereld. Het bijzondere aan die collectie is dat alle apparaten nog functioneren. "De geschiedenis van de techniek wordt vaak over het hoofd gezien ten voordele van de politieke en economische geschiedenis, terwijl het net de techniek is die vaak aan de basis van veranderingen ligt. Nu het digitale beeld geleidelijk de plaats inneemt van het filmbeeld, is het nuttig en noodzakelijk om de lange weg die leidde tot deze ontwikkeling zichtbaar te maken" (J-P Verscheure / dossier Cinévolution). Hij voegt eraan toe dat een film bekijken met de oorspronkelijke technische mogelijkheden niet alleen helpt om het proces en de artistieke uitdagingen van de auteur beter te begrijpen, maar ons ook in staat stelt om de hedendaagse cinema in een nieuw perspectief te zien.

Al meer dan twintig jaar is Jean-Pierre wanhopig op zoek naar ondersteuning van een overheidsinstantie of stichting. Hij wilde een museum oprichten om deze collectie te huisvesten, en om die publiek toegankelijk te maken. Hij droomde van een "levend museum" dat openstaat voor educatieve en culturele projecten, en voor studie en onderzoek. Zonder de mogelijke partnerschappen met labo’s en post-productiestudio’s te vergeten, want oude films remasteren met apparatuur van hun productie periode is zeldzaam, en toch onmisbaar. Maar helaas, tot nu toe heeft niemand in België deze ondersteuning geboden. Uiteindelijk zou deze unieke collectie, althans gedeeltelijk, in Frankrijk terecht. Des te beter, zou je kunnen zeggen. In ieder geval is er daar wel de intellectuele en culturele potgrond die deze collectie verdient. Maar in werkelijkheid zijn we verdrietig en boos. Waarom dit gebrek aan overheidsondersteuning voor een project dat even rijk als coherent is? Is het te laat om deze collectie, die geen prijs heeft, nog bij ons te houden? Is het te laat om deze collectie niet her en der te verspreiden? Kijk maar eens op het internet, niets dan lof over de conferenties, lezingen en voorstellingen van Jean-Pierre.

Geniet alvast van de voorstellingen die hij in Nova zal geven tijdens de week van Kino Climates in juni. Je zal er zeker even ondersteboven van zijn als wij...squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 1649
prog: 1656
pos: aval