prog: 2004
squelettes/rubrique-3.html

Our Nixon

Penny Lane, 2013, US, super8 & 16mm > video, ov fr ond,, 85'

De recente gebeurtenissen rond Wikileaks en NSA-spionage leren ons in feite niets nieuws. Illegale afluisterpraktijken bestaan al langer dan vandaag. Alleen zijn de gebruikte methodes en middelen anders. Een stap terug in de tijd. VS, 1972. Het jaar waarin het Watergateschandaal uitbrak, wat twee jaar later zou leiden tot het aftreden van president Richard Nixon. Dit schandaal en de ondergang van Nixon brandmerkten de Amerikaanse samenleving uit die periode. Watergate legde bloot hoe ver de afluister- en controlepraktijken reikten die de president in werking had gesteld. Een van deze geheime opnamesystemen werd geplaatst in verschillende vertrekken van het Witte Huis. Honderden bandopnamen met duizenden uren opnamemateriaal werden in beslag genomen door FBI-onderzoeksteams. Deze beruchte “Watergate tapes” zijn sindsdien deels openbaar gemaakt (in augustus 2013 kwamen trouwens 94 nieuwe bandopnames in publiek domein terecht) en zijn er verschillende boeken, studies, documentaires en tv-series over gemaakt. Alles is dus gezegd, herhaald en geanalyseerd. Of toch niet! Zopas kwam een heel andere soort opnames aan het licht: 500 super8-filmspoelen die tegelijkertijd met andere documenten in beslag werden genomen door de FBI. Zo leren we dat drie vooraanstaande raadgevers van Nixon vlijtige amateurcineasten waren. Van 1969 tot 1973 mochten H.R. Haldeman, John Ehrlichman en Dwight Chapin vrijuit filmen wat zich afspeelde in de coulissen van het Witte Huis of tijdens Richard Nixons buitenlandse bezoeken. Als een soort “homevideo’s” geven ze ons een onverwacht perspectief op de toenmalige regering en het presidentiële kabinet. Ze stralen een verbazend hoog “golden boys”-gehalte en zorgeloosheid uit, en dat terwijl de Koude Oorlog en de Vietnamoorlog in volle gang zijn. "Our Nixon" is een montagefilm die vertrekt vanuit deze super8-beelden en ze samenvoegt met andere fragmenten uit “newsreels”, beelden uit de actualiteit van die periode. De knap geconcipieerde geluidsband bestaat uit fragmenten uit die beruchte “Watergate tapes”, uit interviews en uit andere soorten geluidsopnames. "Our Nixon" vertelt ons niets nieuws over de Watergate-affaire, behalve dat je echt voelt hoezeer het schandaal de sfeer in het Witte Huis doet omslaan. De film wil ook geen kritische hervertelling zijn van de Amerikaanse politiek uit die periode. De waarde van de film ligt elders. Hij is bijna etnografisch. "Our Nixon" ontsluiert de privémomenten van een president. Momentopnames “van binnenuit”, in alle eenvoud en eerlijkheid. Roddeljournalistiek bestond toen nog niet zoals nu.
Regisseuse Penny Lane levert een unieke, en bij momenten komische montagefilm af, die sommigen een soort van "Being John Malkovich"-documentaire noemen. Kijkplezier verzekerd!

http://www.ournixon.com/
http://nixon.archives.gov/

11.04 > 20:00 + 12.04 > 22:00 + 18.04 > 22:00 + 20.04 > 22:00 + 26.04 > 20:00 + 02.05 > 22:00 + 09.05 > 22:00 + 16.05 > 20:00 + 25.05 > 22:00 + 30.05 > 20:00
5€ / 3,5€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2005
prog: 2004
pos: aval