prog: 2056
squelettes/rubrique-3.html

Atoom

The Otolith Group, 2012, GB, HD, jp ov eng ond,, 64'

The Otolith Group vermengt opmerkelijke archiefbeelden met computeranimatie en ontmoetingen om op die manier de genres te overstijgen en een docufictie te maken. Een sensoriële ervaring, doorspekt met feitelijkheden, die flirt met de experimentele cinema. In deze atypische documentaire, waar het esthetische aan het politieke wordt gelinkt, stelt men de alomtegenwoordige vooruitgangsfilosofie en de technologische wedren in vraag.
Voor de dertiende editie van Documenta maakte het collectief een film over de gebeurtenissen in Fukushima, waar ze de plaats innemen van externe observator. Ze wisselen bedenkingen, ontmoetingen en momentopnames af, waarbij het atoom haar wet oplegt, samen met haar stralende onzekerheid.

+ Safety Zone

Lukas Kokes, 2007, CZ, video, ov eng ond,, 13'

In tijden van nucleaire vrede stelt zich de vraag naar de veiligheid van kernenergie. Tussen stadslegendes en boterhammen met honing, confronteert Lukas Kokes de Cartesiaanse redelijkheid van de kernfysicus met de getuigenis van de bijenkweker. Met op de achtergrond menselijke activiteiten en mistige zwartwit-landschappen, kruist de montage het lot van de bijenkorven met dat van de paddenstoelenwolk.

27.11 > 19:00 + 13.12 > 21:00
5€ / 3,5€


Michael Madsen, 2010, DK, video, ov fr & eng ond,, 75'

Deze film, opgesteld als een videobrief aan generaties in een verre toekomst, stelt vragen bij de onverbeterlijke pretentieuze filosofie van onze tijd, die beweert alles te controleren en zelfs beslissingen te mogen nemen met zware gevolgen voor alle levende wezens van de komende tienduizenden jaren. Vanuit Onkalo, een reusachtig doolhof van 500 meter diep in de Finse ondergrond om radioactief afval op te slaan, dompelt Madsen ons onder in een metafysische reflectie met sciencefictionachtige allures die de documentairevorm overschrijdt. Hij verkent de plannen van de ontwerpers van deze enorme stortplaats en de veronderstellingen over het voortbestaan van het project, en beschrijft de zwakheid van alle menselijke producten. Hij staat stil bij de beschavingen die na ons zullen komen en vraagt zich af of een intergenerationele communicatie mogelijk is.

+ White Horse

Maryann De Leo & Christophe Bisson, 2008, US, HD, ru ov fr & eng ond,, 18'

Maxym Surkov keert voor het eerst sinds zijn evacuatie in 1986 na de ramp in Tsjernobyl terug naar de stad van zijn jeugd, Pripyat. Na 20 jaar is zijn eerste bestemming de poster van White Horse die aan de muur van zijn kamer hing. We vangen kleine stukjes op van een leven dat plotsklaps achtergelaten is. Sommige stukjes worden aan elkaar geplakt en vormen een frêle brug naar het verleden. De camera van het duo De Leo & Bisson legt fijnzinnig vast hoe de wonden uit het verleden niet altijd te herstellen zijn.

28.11 > 19:00 + 04.12 > 19:00
5€ / 3,5€


Sebastian Mez, 2013, DE, video, ov eng ond,, 84'

Geschokt door de ramp van 11 maart 2011, verkent Sebastian Mez het onstuimige leven van het atoom en stuit hij op een gebeurtenis waar tot op de dag van vandaag de media over zwijgen. In 1957, in Muslyumovo, een dorp ten zuiden van de Oeral, ontploft de reactor van het nucleaire complex Mayak en stelt de lokale bevolking bloot aan uiterst sterke straling. De centrale, die nog steeds in werking is, loost zijn radioactieve water in de Tetcha, de rivier die door deze streek stroomt en zo verwordt tot een van de meest verontreinigde kernafvalstortplaatsen ter wereld. Officieel door de blockage van het Sovjetregime, roept de desinformatie over dit evenement tijdens de vroegste jaren van de kernontwikkeling voor burgerdoeleinden vragen op. De film met zeer esthetische zwart-witbeelden, wisselt portretten van bewoners af met lange plansequenties van de omringende natuur. Het geluid en het beeld maken dit onzichtbare gevaar tastbaar en verlenen een tijdloze dimensie aan dit godvergeten oord.

+ Le sacrifice

Wladimir Tcherkoff, 2003, CH, video, ru ov fr ond,, 25'

Onmiddellijk na de ramp in Tsjernobyl, toen de straling te sterk was voor de machines, werkten honderden mensen dag en nacht om de brand te doven en de reactor te bedekken met een “sarcofaag”. Hun opoffering die redding bracht, leverden ze in volstrekte onverschilligheid van de buitenwereld. De getuigenissen van overlevenden veroordelen scherp de ontkenning van het toenmalige Sovjetregime.

05.12 > 19:00 + 18.12 > 19:00
5€ / 3,5€


The China Syndrome

Le syndrome chinois

James Bridges, 1979, US, 35mm, ov fr & nl ond,, 122'

Jane Fonda blijkt naast adept van de Black Panthers en van de fitnessrage, ook een overtuigd activiste te zijn tegen kernenergie. Getuige daarvan is "The China Syndrome". Hoe Hollywoodiaans deze prent ook is, hij is ontegensprekelijk militant, zonder evenwel in het karikaturale te vervallen. De film vertelt het verhaal van een kerningenieur, vertolkt door Jack Lemmon, die waakt over het welzijn van zijn reactor tot de dag wanneer een ongelukje met een tas koffie grote gevolgen heeft. Een tv-ploeg die toevallig langs komt legt het accident vast op tape, maar die zal later door de televisiezender gecensureerd worden. De soberheid waarin deze thriller baadt onderstreept de accuratesse van het betoog dat de ondoorzichtigheid van het nucleaire systeem blootlegt.
Vandaag is China Syndrome een begrip en kunnen we er toekomstvisies in zien van Fukushima en micro-scheurtjes in onze centrales, maar toentertijd werd de film na zijn release op 16 maart 1979 onder vuur genomen door de Amerikaanse nucleaire lobby. Op 28 maart 1979 maakt de wereld kennis met Three Miles Island, en de bioscopen liepen vol.

07.12 > 21:30 + 14.12 > 19:00
5€ / 3,5€


+ Substanz

Sebastian Mez, 2014, DE, HD, zonder dial, 15'

Drie weken na de ramp in Fukushima trekt Sebastian Mez naar Japan om er te filmen. Daarna duurde het nog drie jaar, met tussendoor de verfilming van "Metamorphosen", om er een project uit te laten rijpen. Het resultaat is een audiovisueel fresco waarbij de chaotische beelden uit het rampgebied in Fukushima tegenover beelden uit het onverstoorbare leven in Tokio worden geplaatst. De grafische wereld van de film moet niet onderdoen voor een Bosch herwerkt door een apocalyptische Mondriaan.

+ Machine to Machine

Philippe Rouy, 2013, FR, video, zonder dial, 32'

Daar waar de mens niet kan komen of overleven rest ons enkel mee te kijken naar wat machines er weten te ontdekken. "Machine to Machine" is opgebouwd uit de beelden die drones, kranen en allerlei robots maakten terwijl ze door de apocalyptische ingewanden van de verwoeste centrale in Fukushima Daiichi klauterden. Philippe Rouy monteert de beelden van de robots, en slaat zo een bres in de oninneembare vesting van het sciëntisme om plaats te maken voor een soort van cyborg-poëzie, een niet-menselijke subjectiviteit verscheurd door twijfel en imperfectie.

+ Slow Action

Ben Rivers, 2011, GB, video, ov fr ond,, 45'

In een tijdloze toekomst vraagt een museumcurator aan enkele etnologen om diverse beschavingen nader te onderzoeken. Deze ongewone film van Ben Rivers neemt ons mee naar een wereld waar de hedendaagse logica totaal ondoorzichtig is. De drang naar vooruitgang en sociaal succes splijten uit elkaar en de zoektocht naar het eeuwige leven raakt hopeloos verstrijkt in zijn eigen stamcellen. In dit essay, tussen documentaire en sciencefiction, weerklinkt het hoongelach van het einde van de wereld.

05.12 > 21:00 + 13.12 > 19:00
5€ / 3,5€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2059
prog: 2056
pos: aval