prog: 2056
squelettes/rubrique-3.html

Schaliegas, petroleum, enz.

Het nieuwe Eldorado in de zoektocht naar energie-onafhankelijkheid heet schaliegas. In de V.S. wordt het gas onthaald als de Amerikaanse messias wat betreft lage energieprijzen, maar de ontginning ervan in Europa wordt vooralsnog geblokkeerd, of zelfs helemaal stopgezet omwille van tegenvallende verwachtingen, zoals in Polen. Nochtans is het laatste woord over schaliegas nog niet gevallen. De ontginning ervan roept vragen op over zowel de gebruikte methodes als de agressieve aanpak van de exploitanten. Regisseurs als Lech Kowalski en Josh Fox weten er het fijne van. Militant en welbespraakt tonen hun films de sociale en territoriale gevolgen van schaliegasontginning.Josh Fox, 2010, US, video, ov fr ond,, 107'

De bal gaat aan het rollen wanneer een Amerikaanse gasmaatschappij het fantastische bod doet om het terrein van Josh Fox te huren voor niet minder dan 100.000$. Een deal die aan de toekomstige maker van "Gasland" gepresenteerd wordt als volkomen onschuldig en zelfs als een blijk van vaderlandsliefde. Pas later krijgt hij weet van het wettelijke kader dat in 2005 werd ontwikkeld door Dick Cheney, toen vicepresident van Bush jr. Dit staat de gasproducenten toe om de strikte veiligheidsmaatregelen inzake water- en luchtverontreiniging en toegang tot drinkwater te omzeilen. Voldoende voor Josh om een onderzoek te starten dat hem doorheen de V.S. voert. Hij onderzoekt van nabij de gevolgen van het "fraccen" (boringen nodig voor de schaliegasontginning) voor het dagelijkse leven van de lokale bevolking. Explosieve kranen, radioactieve opwellingen, borrelende moerassen, aanvoer van drinkwater via vrachtwagens...
"Gasland" is de verwezenlijking van een droom van de regisseur: dankzij zijn film krijgt de wereld weet van fraccing en schaliegaswinning. In 2011, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, mobiliseren de inwoners van de Ardèche zich tegen de gasgiganten. Dit verzet werd zeker mee ingezet door de massale, aanstekelijke en gratis vertoningen van "Gasland". Een echte overwinning want in Frankrijk geeft de schiststeen zijn gas nog steeds niet prijs!

30.11 > 17:00  
Gratis


Josh Fox, 2013, US, video, ov fr ond,, 125'

"Gasland I" mag dan wel Frankrijk gemobiliseerd hebben, maar zal dat ook lukken voor de V.S., Australië, Polen... landen waar de ontginningsprojecten van gas uit schistlagen als paddenstoelen uit de grond schieten? Vastbesloten om strijd te voeren tegen de gaslobby, de administratie op zoek naar energieonafhankelijkheid en de spots die de glorie van het gas verheerlijken, vertrekt Josh Fox opnieuw op tocht om bewoners geconfronteerd met schist en verontreinigd water te ontmoeten. Rijk gestoffeerd zoals steeds, illustreert "Gasland : Part II" het verblindende fantasme van een Eldorado gecreëerd door de onafscheidelijke tweeling exploitant-staat.

De voorstelling van de twee delen van "Gasland" biedt de gelegenheid om de situatie van de schistlagen in Europa en België te belichten in gezelschap van Antoine Simon, specialist binnen de NGO Friends of the Earth Europe.

30.11 > 21:00  
Gratis


Drill Baby Drill

La malédiction du gaz de schiste

Lech Kowalski, 2013, FR-PL, video, fr vt fr ond,, 84'

Als geëmigreerde Pool, naar Engeland en Frankrijk met halte in de V.S., knoopt Lech Kowalski opnieuw aan bij zijn wortels. Nadat hij enkele punks in een kraakpand gevolgd heeft in “Boot Factory”, ontmoet hij landbouwers die strijden tegen een energiegigant, Chevron, in een klein dorpje in het oosten van Polen. Pennsylvania waar de gasontginning al jarenlang de omgeving teistert is veraf. Kowalski schetst de pogingen tot manipulatie en de leugens van de Poolse regering en van Chevron; hun illegale forcing en de verdedigingsstrategie van de bewoners van de streek. Het is treffend hoe in verschillende delen van de wereld dezelfde illegale en agressieve handelwijzen van de financiële en politieke overheden voorkomen. Ze worden hier ontleed tot in hun laagste platvloersheid om er beter op te kunnen reageren en er verzet tegen te bieden.

http://www.lechkowalski.com/

12.12 > 21:00 + 21.12 > 19:00
Combi 2 films > 7,5€ / 6€


Lech Kowalski, 2010, FR, video, eng ov fr ond,, 62'

Lech Kowalski onthult de compromitterende houding van één van de grondleggers van de Amerikaanse documentaire, Robert Flaherty, die samenwerkte met de Amerikaanse petroleumindustrie, de Standard Oil Company. De film "Lousisana Story" uit 1948 is de vrucht van die intrigerende samenwerking en tracht te kijker te sussen door het in de verf zetten van de alliantie tussen mens en natuur en van de technische beheersing door de pioniers van olieboringen in de Golf van Mexico. Onthutst door de esthetiserende beelden van de film, zet Kowalski zijn computer en zijn camera aan, en confronteert hij deze idyllische beelden met amateurgetuigenissen gepost op het internet van de zwarte vloedgolf in 2010 in diezelfde Golf van Mexico. “Ik heb twee verschillende soorten beelden gebruikt om de tonen hoe het systeem, de Rockefeller Group, artiesten en de realiteit manipuleert om ze te laten aansluiten op hun noden.”

http://www.lechkowalski.com/

06.12 > 19:00 + 12.12 > 19:00
Combi 2 films > 7,5€ / 6€


Mad Max II

The Road Warrior

Georges Miller, 1981, AU, 35mm, ov fr & nl ond,, 85'

Nadat hij getuige was van de brutale moord op zijn vrouw en zoon door een geschifte motorbende, is Max uit op wraak. Zo eindigt de eerste verbazende langspeelfilm van George Miller. Voor dit tweede luik zet de Australische regisseur Bruce Dern in naast Mel Gibson, de iconische acteur van de Ozploitation. We doen een sprong in de tijd, en energie is een schaars goed geworden. Het leven wordt almaar harder.
Miller bedenkt een mengeling van survival en western voor een post-apocalyptische actiefilm overgoten met een jaren 80-sausje. Het Mad Max-universum is er een van cyberpunk-rednecks, hufters met hanenkammen die God noch gebod kennen: seks, geweld en een mix van genres en alle kleuren van de regenboog die zelfs de meest fervente aanhanger van de gay-parade jaloers zou maken. De energieproblematiek staat centraal in deze film waarin we zien tot welke barbarij de quasi verdwijning van een essentiële energiebron kan leiden.

06.12 > 21:00 + 20.12 > 21:00
5€ / 3,5€


Jia Zhangke, 2006, CN, 35mm, ov fr & nl ond,, 111'

Han Sanming, mijnwerker uit de provincie Shanxi, gaat in Fengjie op zoek naar zijn ex-vrouw, sinds 16 jaren verdwenen, voordat de Drieklovendam stad en herinneringen definitief onder water zet. Zijn zoektocht loopt uit. In de hoop nieuwe sporen te ontdekken, laat hij zich opnemen door de bloeiende industrie van stedelijke autodestructie om te kunnen overleven. Tegelijkertijd komt Shen Hong in Fengjie aan om meer te weten te komen over de lange afwezigheid van haar man, een rijke zakenman die haar naar zij vermoedt ontrouw is.
Gefilmd in een tot verdwijnen gedoemde stad, kruist Still Life de lotsbestemmingen van deze personages die met elkaar verbonden zijn door de vlucht uit een tijd en een plaats die nu tot het verleden behoren. De ene kant wordt getekend door de migratie en de groezelige straatjes van een precair leven; de andere kant is een wereld waar hovaardige ondernemers pochen dat ze eindelijk de Yangzi, de langste rivier in Azië getemd hebben.

27.11 > 21:00 + 20.12 > 19:00
5€ / 3,5€


Aftershocks

The Rough Guide To Democracy

Rakesh Sharma, 2002, IN, video, ov eng ond,, 68'

Terwijl Europa nostalgisch de ineenstorting van haar mijnindustrie betreurt, bezingen de Indische bedrijven de gespleten aarde en de verlaten dorpen. Op 24 januari 2001 beeft de aarde in de streek van Gujarat aan de grens met Pakistan, met als gevolg meer dan 20.000 doden en tienduizenden vernielde woningen. De tranen van de dorpsbewoners beantwoordt de overheid vanzelfsprekend met geruststelling. Ze zullen vergoed worden en geherhuisvest… ver weg van de grond van hun voorouders. Voor de machtigen is deze ramp een uitgelezen gelegenheid om het proces van de bruinkoolwinning in het geteisterde gebied te versnellen.
Rakesh Sharma’s oorspronkelijke idee om vrijwillig hulp te bieden aan de heropbouw van de streek, wordt al snel een zoektocht naar de desinformatie van de overheid onder het mom van transparantie. De bijeenkomsten volgen elkaar op terwijl de regisseur getuigt van de cynische plannen van de overheid en het volgende dorp probeert voor te bereiden op het lot dat hen te wachten staat…

14.12 > 21:00 + 21.12 > 17:00
5€ / 3,5€


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2060
prog: 2056
pos: aval