prog: 2056
squelettes/rubrique-3.html

Ontmoetingen, enz

Bernard Delville is als visionair-artistieke militant al sinds de jaren 1960 actief, van zijn deelname aan Mass Moving tot vandaag, met een aanpak van hertoe-eigening van energieproductie met windmolens met zijn vereniging "Les vents d’Houyet". Hij gaat de uitdaging aan om ludieke alternatieven te bieden op de stad-voor-Koning-Auto; hij neemt deel aan de afbakening van een natuurreservaat van puur water in de eeuwige sneeuw van de Himalaya; hij verbrandt zijn gesmeerde boterhammen en bedenkt reeds in de jaren 80 auto’s aangestuurd door zonne-energie; hij eist luidkeels het recht op wind op.
Onze kelder zal versierd worden met zijn plannen, foto’s en andere al dan niet afgeketste projecten, in uitwerking of te mooi, te groot, te ambitieus om waar te zijn. Evenveel symbolen van deze inventieve weerstand tegen de privémonopolisering van energie als publiek goed.
Finissage: einde-expo en einde-jaar op 21 december!

26.11 > 18:00  
Gratis


Carl Roosens, 2013, BE, video, fr ov 38'

Ter gelegenheid van de finissage van de expo en om in goed gezelschap dit jaar af te sluiten, tonen we het intimistische portret van Bernard Delville "Incomplet dans tout", in een regie van Carl Roosens. Met zijn verschillende werken en de beelden van één van zijn performances, vormt deze documentaire een uitnodiging om een bijzondere levensfilosofie te ontdekken waarin elk aspect van schoonheid getuigt: van een bezemslag over een bus met poten tot herinneringen aan afgevoerde projecten.

21.12 > 21:00
Gratis


Gregory Lassalle, 2014, FR, video, fr & es ov fr ond,, 45'

In de zomer van 2011 werd er in Frankrijk een wet gestemd die het “fraccen” verbiedt, een destructieve techniek die noodzakelijk is voor de ontginning van schaliegas. Op die manier werd de vergunning van Total ingetrokken. Maar niets verhindert Total om elders zijn heil te zoeken, in Europa en in de wereld. Goed geïnstalleerd in Argentinië, krijgt Total vergunningen om te boren, zelfs tot in een beschermd natuurreservaat toe. Inbeslagname van gronden, repressie… de autochtone bevolking die al jarenlang lijdt onder de ontginning van petroleum en gas, is nogmaals de pineut. Het verzet kan beginnen.

+ Friends of the Earth Europe

De voorstelling wordt toegelicht door Antoine Simon, specialist schaliegas bij Friends of the Earth Europe. Hij heeft het over de rol die Gasland speelde bij de mobilisatie, stelt de huidige situatie in de V.S., Europa en wereldwijd voor, en beantwoordt vragen van het publiek.

30.11 > 19:00  
Gratis


De ploeg van Petits Débrouillards, gespecialiseerd in workshops die kinderen leren kennismaken met wetenschap en technologie, neemt de foyer van Nova in beslag met water, windmolentjes en handgemaakte stroomcircuits om aan kinderen uit te leggen wat energie is en hoe het op te wekken. Hun aanpak is speels, en het doel is niet enkel om kinderen iets aan te leren, maar ook om hen de gelegenheid te geven om hun kennis van energie om te zetten in actieve ontdekking en zelf dingen te bouwen.

Ouders toegelaten. Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Maximum 20 kinderen. Mail naar nova@nova-cinema.org (in het Frans).

07.12 > 13:00
6€ / 5€


Lezing

Radieux Atome

In deze tijden van onrust over mogelijke stroomonderbrekingen, en de onrust die de sluiting van drie van de zeven Belgische reactoren met zich meebrengt, nodigen wij Éloi Glorieux uit, specialist kernenergie bij Greenpeace, voor een ontmoeting om het discours van de voorstanders van kernenergie te doorprikken. Behalve de discoursanalyse, hebben we het ook over de Belgische situatie die nog niet echt duidelijk is: het juridische kader, de weerslag op het dagelijkse leven en de onvermijdelijke impact van de schokgolf van 11 maart 2011.

07.12 > 17:00
Gratis


There’s No Tomorrow

Sans lendemain

Dermot O'Connor, 2012, US, video, eng ov fr ond,, 35'

Geproduceerd in 2012 door het collectief Incubate Films in samenwerking met Post Carbon Institute en met de raad van de journalist Richard Heinberg, neemt deze animatiefilm de uitdaging aan om de grenzen te schetsen van ongebreidelde groei door het overmatige gebruik van energiebronnen.

+ mpOC Liège

De koppeling van groei aan energie in "There’s No Tomorrow" wordt besproken door twee leden van het Luikse collectief mpOC (een groep rond “degrowth” en grenzen aan groei), Francis Leboutte en Bernard Legros, die de film vertaald hebben naar het Frans. Het is een jong collectief dat in 2008 ontstond om het verzet samen te brengen in dit tijdperk waar de filosofie van consumptie de overhand heeft. De bespreking van de film is de gelegenheid om de puntjes op de i te zetten en om enkele sleutelelementen toe te lichten, zoals het Rapport van Rome en het concept van REEI.

14.12 > 17:00
Gratis


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2061
prog: 2056
pos: aval