prog: 2172
squelettes/rubrique-3.html

Edito & info’s

PleinOPENair is terug en hoe! De filmprojector wordt dit keer opgesteld in twee heel verschillende buurten: eerst in de sociale woonwijk Brigittinen-Visitandinen aan de rand van de Marollen, en daarna in de "VanTroDel"-wijk in de Zennevallei van Vorst. Wat de bewoners van deze socio-economisch sterk uiteenlopende wijken verbindt, zijn de stedenbouwkundige plannen die hen boven het hoofd hangen en die hun woonomgeving ingrijpend dreigen te veranderen. De Brusselse overheid heeft immers grootse plannen voor de transformatie van de openbare ruimte aan de voet van Brigittinen-Visitandinen, maar de hoogdringende renovatie van de woonblokken wordt daarbij uit het oog verloren. En in de VanTroDel-wijk dreigen de vele waterbronnetjes van de Zennevallei met de bijhorende stukjes natuur dra onder het beton van de bouwpromotoren te verdwijnen.
PleinOPENair houdt halt op deze twee plaatsen omdat ze symbool staan voor de belangrijke stedenbouwkundige en menselijke uitdagingen waarmee Brussel vandaag geconfronteerd wordt: het recht op wonen (zeker voor de laagste inkomens), de toenemende gentrificatie, de voortschrijdende "densificatie" of het volbouwen van de openbare ruimtes, de privatisering van levensnoodzakelijke publieke voorzieningen zoals water en elektriciteit... Met debat en uitwisseling, maar ook met film en muziek wil PleinOPENair de aandacht vestigen op wat er op het spel staat: willen we "openbare" ruimte waar verschillen uitgegomd zijn, die zich verkoopt als een neutrale en dus dorre plaats, en waar secularisme en in-het-rijtje-lopen hoogtij vieren? Of kiezen we voor een vitale ontmoetingsruimte die per definitie conflictueel is, waar krachtverhoudingen zichtbaar zijn zodat ze één van haar belangrijkste functies kan vervullen, namelijk strijden tegen ongelijkheid?
Waar het om gaat is niet het uitspelen van rijke tegenover arme wijken of perifere tegenover centraal gelegen zones, maar om het vrijwaren en verdedigen van de menselijke en sociale dimensies van de stedelijke samenleving nu en in de toekomst. Naar goede traditie zet PleinOPENair daarbij de bewoners en de gebruikers van de stad centraal. Zij zijn het die zich organiseren en collectief van hun rechten gebruik maken om hun leefomgeving te definiëren en te (her)tekenen, of om alternatieven uit te werken...
En omdat een festival alleen niet meer volstaat, breit Nova sinds enkele maanden een vervolg op de vele vragen die PleinOPENair oproept. Onder de noemer "Plan B" worden de koppen regelmatig opnieuw bij elkaar gestoken rond een filmvoorstelling die dezelfde thema’s verder uitdiept. Zo zou je PleinOPENair dus kunnen zien als het begin van een boeiende reis, een eerste traject in de verkenning van de stedelijke uitdagingen van de toekomst...Mocht het je eerste keer zijn, of is het misschien lang geleden, lees dan zeker onderstaande tips:

Gratis toegang tot alle activiteiten. Voor sommige activiteiten (bepaalde woensdagen en zaterdagen, de wandelingen, de workshops...) is het aantal plaatsen beperkt en is reservatie dus noodzakelijk.

Lekker eten, lekker drinken, en niet duur. Elke avond is er een gastentafel. Op vrijdag en op zaterdag is een ook de POA-bar: artisanale bieren en bio-fruitsap.

De films worden vertoond in hun originele taal met meestal ondertiteling naar een andere taal. Heb je geen talenknobbel? In ons programmakrantje kan je zelf nagaan welke versie we vertonen, aan de hand van de indicaties bij de korte inhoud van de film.

Denk eraan om een trui te voorzien, een paraplu en laarzen en/of zonnecrème om je beschermen tegen meteorologische fenomenen waarop we geen enkele controle uitoefenen.

Het lijkt logisch, maar toch wordt de vraag vaak gesteld: de films worden niet vertoond voor het vallen van de nacht. En het concert is voor de filmvoorstelling. Observeer dus liever het daglicht dan je uurwerk.

Goed humeur zonder ergernissen. We zijn niet in Brussel-Bad noch op Rock Werchter! De POA-ploeg bestaat volledig uit vrijwilligers en wordt liever niet afgesnauwd.

Een infobord aan de bar toont het programma van de dag en de eventuele wijzigingen.

In geval van annulering

Wij weerstaan voorbijgaande buien, enkel een echte stortregen of een storm kunnen ons verslaan. In dat geval zal de film de maandag erop vertoond worden (04.07 en 11.07) om 20u in de zaal van Nova.Expo

ExPOA

Elk weekend stelt POA een overzichtstentoonstelling voor van haar stedelijke zwerftochten sinds 1996. Met panelen die dit nomadisme in de verf zetten, kan je nagaan waar POA zoal voet aan wal zette en vaststellen hoe deze locaties veranderd zijn. Een overzicht van haast twee decennia Brusselse verstedelijking!In de Microboutiek, dames en heren, vindt u boeken, fanzines, strips, cd’s, dvd’s, k7’en, en andere voorwerpen uit de micro-editie-scene. U kunt er komen rondsnuffelen en/of uw eigen creaties droppen. De Microboutiek wordt namelijk bevoorraad door haar eigen publiek. Wanneer Nova uit haar hol kruipt dan komt de Microboetiek mee!

02.07 > 18:00 + 09.07 > 18:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2173
prog: 2172
pos: aval