prog: 2308
squelettes/rubrique-3.html

Varia

In het 21-jarige bestaan van Open Screen werd het hemelfirmament nog niet bereikt, maar we blijven proberen! Draag je steentje bij en vertoon je film op ons witte doek. Geen beperkingen in het bereiken van de hemel! Wel twee voorwaarden: dat de film niet langer duurt dan 15 minuten en dat hij tijdig toekomt. Voor de rest kan alles, van het verslag van die betoging vorige week tot een experimenteel hersenspinsel, en alles er tussen in. Insturen naar open-screen@nova-cinema.org of Cinema Nova, Arenbergstraat 14, 1000 Bruxxel.

18.10 > 20:00
Gratis


De Microboutiek is een verdeelpunt wordt namelijk bevoorraad door haar eigen publiek!

20.09 > 19:00 + 19.10 > 19:00


squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2314
prog: 2308
pos: aval