prog: 2445
squelettes/rubrique-3.html

#177 ENTR’ACTE

CAS_3 rubrique-programme OUI

ALGEMENE PAUZE!

Terwijl in Nova het tweede Offscreen-weekend aanbrak, viel het besluit dat alle openbare plaatsen vanaf zaterdag 14 maart gesloten moesten zijn. Enkele dagen later werden de maatregelen nog strenger, en kon het Nova-team nu alleen nog maar virtueel samenkomen.

Ondertussen ziet het ernaar uit dat de isolatieperiode tot 19 april verlengd wordt tot begin mei - en naar verwachting nog later voor openbare plaatsen. Net als ons publiek moeten we afwachten, maar we proberen ons toch te organiseren en te anticiperen op een heropening die past bij de situatie van de komende weken of maanden.

Het toeval wil dat Nova van plan was om begin april een "Actieve Pauze" in te luiden, die bestond uit ontmoetingen met gasten en interne discussies over onderwerpen die ons dagelijks bezighouden. Dit "Entr’acte"-programma, dat ruim voor de Coronacrisis werd geschreven, zou uit twee delen bestaan: een korte periode zonder publieke activiteiten om na te denken over onze werking en om verschillende projecten die urgent waren geworden op te starten. Vervolgens wilden we tijdens de maanden mei en juni dit proces delen met ons publiek tijdens wekelijkse evenementen. Maar de “entr’acte” is algemeen geworden en onze pauze, die actief moest zijn, kan dit niet langer zijn...

We proberen nu dit interne werk dat collectief was en nu ondermijnd is door de opgelegde isolatie, te herdenken. Wij moeten het herformuleren, net als onze toekomstige programmering.

Kortom, net als iedereen passen wij ons aan aan de situatie en hopen wij dat wij sterker uit deze collectieve ervaring komen!

In afwachting van verder nieuws hopen wij dat het goed gaat met jullie.

Tot binnenkort!

Het Nova-team

CAS_4 rubrique-programme NON
squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2445
prog: 2445
pos: programme pos: aval