prog: 2521
squelettes/rubrique-3.html

#183 - Filem’on

02.11 → 05.11.2021
CAS_3 rubrique-programme OUI

CST or not CST?

+ Covid Safe Ticket or not Covid Safe Ticket ?

Vanaf 15 oktober is het "Covid Safe Ticket" (CST) verplicht voor de toegang tot cultuurplekken, met als enige uitzondering zalen die minder dan 50 personen toelaten en waar het respecteren van de veiligheidsafstanden en het dragen van een mondmasker van kracht blijven.

Cinema Nova heeft voor deze laatste optie gekozen, de enige kleine ruimte overgelaten aan cultuurhuizen die niet willen afglijden naar de controle van hun publiek.

Deze keuze was allesbehalve evident, omdat dit betekent dat wij ons afsnijden van een deel van ons publiek en dat wij gedwongen worden onze manier van programmeren op korte termijn te herzien. Maar we beperken liever onze capaciteit dan dat we ons publiek controleren en discrimineren.

Wij zijn van mening dat de banalisering van dit soort praktijken de polarisatie van de samenleving in de hand werkt en ons sociaal gedrag sterk wijzigt. Wij weigeren bij te dragen tot deze verschuiving naar een samenleving die de bevolking omvormt tot rechters of politieagenten, waardoor het gebruik van smartphones voor controledoeleinden wordt veralgemeend (met name via QR-codes) en die bijdraagt tot het vergroten van de digitale kloof.

Wij mogen ons ook niet mengen in de privé-sfeer van de mensen die onze bioscoop bezoeken. Dat is niet onze rol, en het is ook niet de reden waarom wij vrijwilliger zijn bij Nova. Een dergelijke stap zou in strijd zijn met de ethiek en de waarden die wij verdedigen via onze activiteiten.

De enige uitzondering die onze regel bevestigt: in november vindt in Nova het festival Pink Screens plaats, en in overleg met de mensen van Genres d’à Côté, de hoofdorganisator van het festival, wordt het CST aan de ingang van de bioscoop gevraagd om zo tot 200 personen te kunnen ontvangen, de maximale capaciteit van onze zaal. Het dragen van een masker is niet verplicht, maar wordt aanbevolen gezien de onmogelijkheid om de gezondheidsbeveiliging op afstand te houden. Net als Nova acht het Genres d’à Côté-team zich echter niet bevoegd om de identiteitspapieren te controleren van personen die een CST voorleggen, wat de overheid ook moge beweren.

CAS_4 rubrique-programme NON
squelettes/rubrique-3.html
lang: nl
id_rubrique: 2521
prog: 2521
pos: programme pos: aval