> Prima Nova

En deux ans d’existence, Prima Nova, l’un des rendez-vous réguliers les plus récents du Cinéma Nova, a pris une place importante dans notre programmation. Pour rappel, ces séances gratuites sont le fruit d’une sélection de longs ou moyens métrages récents parmi ceux qui nous sont envoyés. La projection y est toujours suivie d’une rencontre avec le réalisateur. N’hésitez pas à nous envoyer vos films...

Films à envoyer à / Films opsturen naar :
Cinema Nova (Prima Nova)
Rue d’Arenbergstraat 14
1000 Bruxxel


Himself He Cooks

Valérie Berteau et Philippe Witjes forment un couple dans la vie. Elle travaille dans le cinéma, lui dans la cuisine. En 2004, lors d’un voyage effectué pour le tournage d’un documentaire sur la musique classique indienne et pakistanaise, ils visitent le Temple d’Or d’Amritsar dans le Nord de l’Inde. Ils furent immédiatement fascinés par la cuisine communautaire de ce temple de la religion Sikh : des centaines de volontaires, femmes et hommes, y préparent chaque jour près de 100.000 repas qui sont offerts gratuitement à tous les visiteurs, quelle que soit leur religion. Munis d’une petite caméra, ils revinrent de leur voyage avec un court métrage intitulé "Golden Kitchen". Ils décidèrent de retourner dans la plus grande cuisine d’Amritsar, pour y tourner un film plus long. Le résultat nous offre à voir l’essence et l’atmosphère de ce lieu fascinant, le film se focalisant sur l’incroyable chorégraphie spontanée de ces nombreuses mains philanthropes... On en ressort avec des envies de partage... et de nourriture. Comme il se doit, la projection sera suivie d’un repas.

12.01 > 20:00
Towards the Last Shore

La petite île italienne de Lampedusa est devenue un symbole : celui de la première terre européenne en venant de l’Afrique, du premier avant-poste de la "forteresse Europe", d’une terre où s’échouent des centaines de personnes entassées sur des embarcations de fortune, cherchant désespérément à rejoindre l’Europe au péril de leur vie. Mais c’est aussi un lieu de vie, la terre de quelques milliers d’habitants, et de ceux qui y sont en transit. La problématique est évidemment complexe et dépasse les rivages de Lampedusa.
Fabrizio Basano a choisit pour son documentaire de ne pas faire une analyse politique mais de s’attacher plutôt à des témoignages de première ligne. Il rencontre ainsi un artiste travaillant à partir d’objets trouvés apportés par la mer, un immigré marocain, des habitants expliquant l’évolution de la situation depuis les années 1990 ou encore un vieil Italien installé en Tunisie qui amène un peu de recul historique sur la situation.

www.sophimages.be
http://www.sophimages.be

19.01 > 20:00
Hommage aux artistes

Une promenade en compagnie de l’artiste Gary Bigot, trimbalant dans la nature son oeuvre, le thermo-hygrographe. Depuis qu’il s’est approprié en 1985 cet appareil disséminé dans les musées du monde entier, Gary ne produit plus rien et profite de la vie… Un portrait en forme de balade malicieuse, qui pourrait bien être un pied de nez à tous les artistes pompeux !


Le passant fait son devoir

Une châsse renfermant une échelle, portée par de sombres individus encagoulés et suivie par d’étranges buissons, défile rue Neuve le premier samedi des soldes. À partir d’une captation multicaméra, Bernard recompose sa performance de janvier 2011, en mettant en avant les réactions des passants, révélant ce qu’ils sont. Ou comment provoquer d’autres questions, cette fois chez le spectateur de ce film énigmatique.


Prima Nova bestaat sinds twee jaar en werd een belangrijk moment in ons programma. Ter herinnering : deze gratis vertoningen selecteren recente lange en middellange films die ons spontaan toegestuurd worden. De projectie wordt steeds gevolgd door een ontmoeting met de regisseur. Aarzel zeker niet om ons uw films toe te sturen !

Films opsturen naar :
Cinema Nova (Prima Nova), Arenbergstraat 14, 1000 Bruxxel


Himself He Cooks

Valerie Berteau en Philippe Witjes zijn een koppel. Zij werkt in de filmwereld, hij in de keuken. In 2004 maakten ze een reis om een documentaire te draaien over de klassieke Indische en Pakistaanse muziek. Ze bezochten toen de Gouden Tempel van Amritsar in Noord-Indië. Ze waren onmiddellijk gefascineerd door de enorme gemeenschapskeuken van deze Sikh-tempel : honderden vrijwilligers, mannen zowel als vrouwen, bereiden er elke dag 100.000 maaltijden en zelfs meer die gratis geserveerd worden aan de bezoekers van om het even welke religie. Met een kleine handycam draaiden ze op spontane en geïmproviseerde wijze "Golden Kitchen", een korte documentaire van 4 minuten. Ze besloten terug te keren naar deze gigantische gaarkeuken om er ditmaal een lange film te draaien. Het resultaat toont ons de essentie en de atmosfeer van deze fascinerende plaats waarbij de film de focus legt op de ongelooflijke choreografie van ontelbare menslievende handen... "Himself He Cooks" spoort de kijker aan om zelf meer te delen... en geeft zin in lekker eten. Dat komt goed uit want, zoals het hoort, wordt de projectie gevolgd door een maaltijd geïnspireerd door deze Gouden Keuken.

12.01 > 20:00
Towards the Last Shore

Het Italiaanse eilandje Lampedusa is het symbool van het eerst bereikbare Europese vasteland ten opzichte van het Afrikaanse continent. Maar het is ook het symbool van de eerste voorpost van "de Europese versterkte burcht". Op de kust van Lampedusa spoelen dagelijks honderden wanhopige personen aan die met gevaar voor eigen leven op overbevolkte vlotten kost wat kost Europa willen bereiken. Tegelijkertijd is Lampedusa ook een plaats waar een duizendtal inwoners leven, samen met de nieuwelingen die er in transit zijn. Het gaat dus om een plaats waar de complexe situatie de oevers van het eiland ver overtreft. Fabrizio Basano koos ervoor om met deze documentaire geen politieke analyse te maken, maar zich in de eerste plaats toe te spitsen op directe getuigenissen. Hij ontmoet een kunstenaar die werkt met objecten die uit de zee aanspoelen, een Marokkaanse immigrant, bewoners die de evolutie van de situatie sinds de jaren ’90 uitleggen maar ook een oude Italiaan die zich in Tunesië installeerde en die een meer afstandelijke historische kijk heeft op de hele toestand.

19.01 > 20:00
Hommage aux artistes

Een wandeling in gezelschap van kunstenaar Gary Bigot, die overal zijn kunstwerk meesleurt, namelijk een thermo-hydrograaf. Sinds hij dit toestel, dat alomtegenwoordig is in alle musea van de wereld, in 1985 kon bemachtigen, creëert Gary niets meer, maar profiteert hij van het leven... Een portret in de vorm van een ondeugende wandeling, die alle pompeuze artiesten van deze wereld bij de neus neemt.


Artistes & passant

Les deux avant-premières de ce soir ont été respectivement réalisées par Carl Roosens et Bernard Mulliez, artistes polyvalents bruxellois accoutumés du Nova. De factures différentes, leurs films se rejoignent par une déambulation peu banale, une vision "brute" de l’art en acte, et un humour subtile…

+ Hommage aux artistes

Carl Roosens, 2010, BE, video, vo fr st ang, 25'

Une promenade en compagnie de l’artiste Gary Bigot, trimbalant dans la nature son oeuvre, le thermo-hygrographe. Depuis qu’il s’est approprié en 1985 cet appareil disséminé dans les musées du monde entier, Gary ne produit plus rien et profite de la vie… Un portrait en forme de balade malicieuse, qui pourrait bien être un pied de nez à tous les artistes pompeux !

+ Le passant fait son devoir

Bernard Mulliez, 2012, BE, video, vo fr 29'

Une châsse renfermant une échelle, portée par de sombres individus encagoulés et suivie par d’étranges buissons, défile rue Neuve le premier samedi des soldes. À partir d’une captation multicaméra, Bernard recompose sa performance de janvier 2011, en mettant en avant les réactions des passants, révélant ce qu’ils sont. Ou comment provoquer d’autres questions, cette fois chez le spectateur de ce film énigmatique.

02.02 > 20:00
Le passant fait son devoir

Een schrijn met daarin een ladder wordt op de eerste zaterdag van de solden door een aantal sombere individuen met bivakmuts door de Nieuwstraat gedragen terwijl ze door vreemde struiken gevolgd worden. Mulliez legde in zijn montage van deze straatperformance van januari 2011, dankzij de multicamera-opname, de nadruk op de sprekende reacties van voorbijgangers. Maar deze enigmatische film roept ongetwijfeld evenveel vragen op bij de toeschouwer.


Kunstenaars & Voorbijgangers

De twee avant-premières van deze avond werden respectievelijk geregisseerd door Carl Roosens en Bernard Mulliez, twee polyvalente Brusselse kunstenaars en vaste klanten van Nova. Van totaal verschillende makelij, delen beide films het motief van een bevreemdende omzwerving, een brutale visie op kunst, en een subtiele humor...

+ Hommage aux artistes

Carl Roosens, 2010, BE, video, vo fr st ang, 25'

Een wandeling in gezelschap van kunstenaar Gary Bigot, die overal zijn kunstwerk meesleurt, namelijk een thermo-hydrograaf. Sinds hij dit toestel, dat alomtegenwoordig is in alle musea van de wereld, in 1985 kon bemachtigen, creëert Gary niets meer, maar profiteert hij van het leven... Een portret in de vorm van een ondeugende wandeling, die alle pompeuze artiesten van deze wereld bij de neus neemt.

+ Le passant fait son devoir

Bernard Mulliez, 2012, BE, video, vo fr 29'

Een schrijn met daarin een ladder wordt op de eerste zaterdag van de solden door een aantal sombere individuen met bivakmuts door de Nieuwstraat gedragen terwijl ze door vreemde struiken gevolgd worden. Mulliez legde in zijn montage van deze straatperformance van januari 2011, dankzij de multicamera-opname, de nadruk op de sprekende reacties van voorbijgangers. Maar deze enigmatische film roept ongetwijfeld evenveel vragen op bij de toeschouwer.

02.02 > 20:00
https://www.nova-cinema.org/spip.php?page=print&id_rubrique=1582&lang=fr